GSM-R Banedanmark udrulningsprojekt

Kontakt

Frede Lillelund

Afdelingsleder
T: +45 5161 6045

Banedanmark har besluttet sig for at etablere GSM-R-dækning langs alle jernbanestrækninger i Danmark. Heriblandt også spor, der er ejet af private operatører. Rambøll har vundet den del af projektet, der har med byggearbejdet at gøre, hvilket var omkring 350 byggepladser spredt over hele Danmark. Omkring 200 af disse byggepladser var tårnsteder. 

Opgraderingen af signalsystemet var nødvendig for at garantere kontinuerlig og effektiv kommunikation mellem togene og kontrolcenteret. Det gamle udstyr skulle samtidig afvikles, og derfor var der et stort pres på Banedanmark for at garantere en hurtig og komplet udrulning med en fastsat deadline. 

Rambølls arbejdsstyrke havde mange års erfaring i en omkostningseffektiv udrulning. Rambøll brugte også sin egen RamSite database i processen for at kunne garantere et kontinuerligt flow af information til Rambølls mange underleverandører. 

Projektet havde en omsætning på lidt over 110 millioner DKK. Rambøll vandt udbuddet på baggrund af en omfattende viden vedrørende en omkostningseffektiv udrulning, hvor vi er i stand til at tilbyde projektet vores egne designs for tårne osv. Projektet inkluderede støbte fundamenter, tårn- eller antennebærende konstruktioner, adgang, strømforsyning, jordinger og fundament for mobiludstyr – udendørsenhed. 

Rambøll havde indgået en aftale/kontrakt med 5-6 underleverandører, der hjalp i forskellige dele af Danmark. Rambøll har også opsyn og projektledelse af det arbejde, der blev udført på pladserne. Rambøll etablerede en lokal opbevaring af tårne og støbninger, hvilket hjalp udrulningen til at være en omkostningseffektiv proces, som levede op til kundens forventninger til tidsplan. 

For at sikre et godt samarbejde med Banedanmark, afholdt Rambøll og Banedanmark ofte møder på alle niveauer for at sikre, at de var forberedte på problemer, før de kunne forsinke udrulningen og udvikle større problemer for projektet fremover. 


Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites