Gyldenrisparken - Helhedsplan

Gyldenrisparken

Gyldenrisparken

Kontakt

Per Zwinge

Bygherrerådgiver, København
T: +45 5161 4529

Med en gennemgribende helhedsplan for Gyldenrisparken er 450 boliger blevet moderniseret, et plejehjem forvandlet til et fritidshjem, en daginstitution opført som passivhus, 80 plejeboliger tilføjet, og alle friarealer opgraderet. Et generelt løft i kvalitet og image.

Med helhedsplanen for Gyldenrisparken har vi skabt et generelt løft af en almen boligafdeling, der før i tiden havde udfordringer med tomme boliger og lejligheder, der ikke var tidssvarende. Nu er området løftet – arkitektonisk og imagemæssigt, og tomme boliger er erstattet af ventelister og en generel optimisme i området.

Arkitektonisk løft

Slidte facader er erstattet af fiberbeton med struktur, facadeforskydninger, solskærme ved altaner, træbeklædte trappetårne og overdækkede indgangspartier, der skaber en variation i bebyggelsens ensformige præg uden at gøre op med elementbyggeriets oprindelige udtryk. Ekstra isolering sparer på varmeregningen, mens etableringen af store gennemlyste altaner forøger boligens brugsværdi væsentligt.

Vi bruger fiberbeton i en varm grå farve og bryder den med nye vinduespartier, solskærme i træ samt altanværn i matteret glas. Vinduespartier fra gulv til loft, forskydninger med vinduer samt franske altaner i gavlene giver masser af dagslys inde i lejlighederne.

Renoveringen omfatter også lejlighedssammenlægninger og en gennemgribende fornyelse af de grønne udearealer mellem blokkene. Samtidig har vi omdannet et tidligere plejehjem til fritidshjem og opført tidssvarende plejeboliger samt en ny bæredygtig daginstitution i bebyggelsen.

Fremtidssikring

Helhedsplanen er omfattende og båret af ønsket om at styrke eksisterende kvaliteter samt løfte og fremtidssikre bebyggelsen med nye funktioner og arkitektoniske elementer. Gyldenrisparken skal være et godt sted at bo gennem alle livets faser og et sted, der genererer dynamik og kvalitet i hele byområdet.

I realiseringen af helhedsplanen inddrager vi mange forskellige aktører. Det gør vi gennem beboerdrevne arbejdsgrupper og gennem inddragelse af erhvervsdrivende, institutioner og eksperter, når vi for eksempel peger på muligheden for at opføre et boldbur på taget af en eksisterende bygning og gøre et supermarked til en aktiv medspiller i lokalområdet.

Renovering af Gyldenrisparken er en del af en omfattende helhedsplan, der indeholder renovering af udearealer, ældreboliger og institutioner. Projektet er udført af WVW konsortiet, der består af WITRAZ (nu Rambøll Arkitektur – Landskab - Proces) Vandkunsten og Wissenberg.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites