Håndtering af bygge- og anlægsaffald ved nedrivning af Bjergmarkskollegiet i Holbæk

Kontakt

Dorte Hvid-Jacobsen

Chefkonsulent
T: +45 5161 1354

Ydelser vi leverede

Rambøll har bistået Holbæk Kommune med klassificering og anvisning af affald i forbindelse med nedrivning af Bjergmarkskollegiet. Holbæk Kommune modtog som myndighed på området en miljøundersøgelse fra bygherre, indeholdende en kortlægning af miljø- og sundhedsfarlige stoffer i bygningerne samt forslag til affaldshåndtering.

Rambøll har bistået kommunen med gennemgang af det modtagne materiale, herunder leveret en vurdering af behov for supplerende undersøgelser af bygningen. Rambøll har endvidere foretaget en vurdering af den foreslåede affaldshåndtering, herunder fastsættelse af hvilke fraktioner der skal kildesorteres for at bygherre lever op til krav i affaldsbekendtgørelsen og kommunens regulativ.

Anbefalingen har været, at der udarbejdes en konkret affaldshåndteringsplan forud for igangsættelse af nedrivningen. Rambøll har endvidere udarbejdet forslag til administrative afgørelser, som Holbæk Kommune har anvendt ved korrespondance med bygherre. Kommunen kan efterfølgende anvende materialet som en skabelon for udarbejdelse af en egentlig procedure for håndtering af anmeldelser af bygge- og anlægsaffald, herunder screening og kortlægning af PCB, asbest og blyholdigt affald.

Rambøll sikrede ved sin bistand at Holbæk Kommune hurtigt og effektivt kunne træffe de afgørelser, som bygherre har krav på, og som ofte er meget efterspurgte i et byggeprojekt, der står over for opstart.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites