Helhedsplan for Gjellerupparken og Toveshøj

Gjellerupparken

Gjellerupparken

Kontakt

Jens Christian Bach

Jens Christian Bach

Project Director
T: +45 51617778

Ydelser vi leverede

Et komplekst forandringsprojekt i Danmarks største almene boligområde Gellerupparken og Toveshøj i Aarhus, hvor Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening i fællesskab vil ændre et socialt udsat boligområde til en attraktiv bydel med nye boligtyper og skabe vækstcentre for erhverv og kommunale arbejdspladser.

Projektet er unikt i både dansk og international sammenhæng og vil omfatte nye rekreative områder, bedre infrastruktur og et løft inden for beskæftigelse og uddannelse. Opgaven involverer nedrivning af tre boligblokke, opførelse af nye beboerhuse, en ny bygade med tilhørende bypark, renovering af boliger samt udvikling af tre såkaldte pluszoner: Sports- og kulturcampus, et kileformet detailhandelsområde, og en bydel med erhverv og boliger ud mod Ringvejen i Aarhus.

Byrådet i Aarhus Kommune har fastsat en række effektmål for helhedsplanen. Målene omfatter bl.a. beskæftigelse, uddannelse, tryghed og trivsel, sundhed og befolkningssammensætning.

Rambøll er bygherrerådgiver for Brabrand Boligforening på projektet. Projektet rummer alle fagligheder fra tekniske discipliner til byplanlægning, management, kommunikation, borger- og beboerinddragelse, strategi og organisation. En række forskellige udbudsformer benyttes – f.eks. afsluttes i 2014 en to-faset byrumskonkurrence, hvor bæredygtighedselementer (DGNB) indgår, mens udbud af nedrivningsopgaver udbydes i totalentrepriser.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites