Helhedsplan for Mjølnerparken – beboerproces og naboskab

Med en stemmeprocent, der var 4 gange højere end normalt, stemte beboerne ”ja” til det fortsatte arbejde med helhedsplanen.

Med en stemmeprocent, der var 4 gange højere end normalt, stemte beboerne ”ja” til det fortsatte arbejde med helhedsplanen.

Ydelser vi leverede

I oktober 2013 stemte beboerne i Mjølnerparken med rekordhøj stemmedeltagelse ja til den nye helhedsplan, der skal renovere 560 nedslidte lejligheder og udeområder i bebyggelsen. Rambølls Kompetencecenter for Projektkommunikation var procesrådgiver for Lejerbo op til den beboerdemokratiske afstemning.

Beboernes engagement er nøglen til forandring

I debatten om danske ghettoområder har Mjølnerparken i København ofte været brugt som både negativt og positivt eksempel. En ny helhedsplan skal koble sociale og fysiske indsatser sammen i en forandringsproces, der starter med beboerne selv, som i 2013 skulle stemme ja eller nej til planen. Helhedsplanen for Mjølnerparken, som der skulle stemmes om, er et helt nyt bud på det gode naboskab – på tværs af alder, indkomst og etnicitet.

Klare fælles budskaber fra hele interessentkredsen

Rambølls Kompetencecenter for Projektkommunikation rådgav det almene boligselskab Lejerbo i processen op til stemmedagen. Resultatet var den højeste stemmeprocent i Mjølnerparken til dato; planen blev vedtaget med 294 stemmer på trods af varslede huslejestigninger. Forud for afstemningen gennemførte Projektkommunikation en todages workshop i interessentkredsen med deltagelse af rådhuset, forvaltninger, bygherren og afdelingsbestyrelsen. Formålet var at gå i tidlig dialog og sammen skabe et fælles udgangspunkt, hvor projektets fælles mål og budskaber blev defineret, så der var grundlag for at kommunikere målrettet og entydigt med beboerne.

”Opstartsprocessen er blevet brugt til at skabe et solidt grundlag for ro og fremdrift i det lange og komplicerede forløb med udarbejdelsen af helhedsplanen, hvor der er rigtig mange interessenter. Vi har defineret klare mål og budskaber og indarbejdet dem som en rød tråd i konkrete ydelser som kommunikationsplan, procesplaner, hjemmeside, plakater, beboerbreve, visuelle koncepter, mødekoncepter, pressestrategi og løbende rådgivning om håndtering af særlige interessenter. De fælles budskaber fra alle interne interessenter har betydet, at projektet og processen har kunnet kommunikeres klart til beboerne, der nu har taget ejerskab til projektet", fortæller Rasmus Bertelsen fra Projektkommunikation.

Den beboerdemokratiske proces er efter afstemningen fortsat i samme spor og med samme kernebudskaber. Du kan læse mere om projektet og den videre anlægs- og beboerproces på Mjølnerparkens hjemmeside

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites