Color Line i Hirtshals Havn

Kontakt

Anders Rytter

Afdelingsleder, Havne, Veje og Anlæg
T: +45 5161 7497

Color Lines færgeterminal i Hirtshals er nu bygget om, så der siden 2008 nu også er plads til nye, store hurtigfærger. Det har medført en fuldstændig ombygning af infrastrukturen ved indkørslen til Hirtshals by og til Color Lines færgeterminal på Hirtshals Havn.

Nødvendige nedrivninger

Da projektet startede i 2005 var der mange fysiske begrænsninger på havnen. For dels at skabe plads til nye ventearealer for færgetrafikken samt arealer til udvidelse af infrastrukturen er der derfor blevet revet flere industribygninger ned.

De snævre forhold på havnen og gennem byen har stillet store krav til designet, og der blev blandt andet lavet trafiksimuleringer for at analysere omfanget af trafikstrømmene omkring de mange færgeafgange. I hele designfasen har der været et godt og tæt samarbejde Hirtshals Havn og Color Line.

Ekspansion i transporten

Hirtshals Havns geografiske placering gør den til en af de førende godshavne i Danmark, og en omlægning af vejnettet var nødvendig for at imødekomme en ekspansion i transporten og for at klare de stigende godsmængder, som årligt kommer over kajen i Hirtshals. Trafikafviklingen fra færgerne skal foregå hurtigt og glidende, da færgernes liggetid i havnen er omkring 45 min, hvor 500 biler og lastbiler skal fra borde, og et tilsvarende antal biler skal ombord.

Rambøll har i forbindelse med omlægningen rådgivet om alle dele omkring designet og ombygningen af infrastrukturen, herunder design af anlæggene, projektering af vejanlæg, vejafvanding, spunsjernskonstruktioner og broer. Endvidere har Rambøll ført tilsyn med anlægsarbejderne.

Flere folk på havnen

De større færger har medført, at der er flere gående passagerer samt en øget mængde personbiler og godstransport. Alt dette har krævet, at ventearealet er blevet væsentligt forøget – fra ca. 10.000 m2 til knap 30.000 m2 - og at trafikafviklingen til og fra havnen er effektiviseret. Det har man gjort ved at adskille færge-, havne- og bytrafikken. De nye trafikforhold gør det nemmere for havnens brugere samt beboere og turister i Hirtshals at færdes på havnen.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites