Udbygning af Holsted Skole

Kontakt

Morten Løjmand

Morten Løjmand

Afdelingsleder, Eksisterende byggeri
T: +45 5161 5790

Ydelser vi leverede

Det er 10 år siden, Holsted Skole blev taget i brug. Allerede på det tidspunkt vidste man, at skolen var for lille. Siden er den løbende blevet udbygget, og torsdag, den 30. april 2009 var der rejsegilde på den sidste etape af udbygningen af Holsted Skole.

Udbygningen af Holsted Skole er sket i takt med, at boligområdet omkring skolen er vokset. Nye faglokaler plus tre klasselokaler er allerede i funktion. De resterende lokaler tages i brug ad nogle omgange, og det forventes, at den samlede udbygning står færdig i slutningen af oktober 2009. Den ca. 2.000 m2 store udbygning indeholder blandt andet nye lokaler til fysik og biologi, ni nye klasselokaler til 7.-9. klasse, ny kantine, nyt administrationsafsnit og udvidelse af personalefaciliteterne.

En moderne skole

Byggeriet, der er det sidste på skolen, er udført i samme stil som resten af skolen. Den ny fløj danner forbindelse mellem de to eksisterende fløje, således at der i midten er en stor atriumgård. Når byggeriet er helt afsluttet, vil skolen fremstå som en fuldt udbygget moderne skole med tre spor fra 0. til 9. klasse med tilhørende sportshal og udendørs idrætsfaciliteter

Rambølls ydelse

Rambøll er underrådgivere på alle ingeniørdiscipliner og har ført fagtilsyn. Rambøll er ansvarlig for kloakering og håndtering af spildevand, el-installationer, ventilation, VVS, akustik og konstruktioner på projektet.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites