Kjærslund, Viby

Kjærslund Viby

Kjærslund Viby

Kjærslund rummer 375 boliger i forskellige størrelser fordelt på 11 blokke med et samlet areal på 30.000 m2.

Renoveringen af Kjærslund er resultatet af en grundig planlægningsproces, hvor Viby Andelsboligforening og afdelingen intenst har arbejdet på at få iværksat en gennemgribende udbedring af ejendommen.

Afdelingen er opført i slutningen af 1960’erne som den velkendte bygningstype, der kaldes ”Boligforeningernes Etagetypehuse” – ofte benævnt ”Sydjyllandsplanen”. I lokalområdet ligger desuden søsterbybyggelserne
Rosenhøj og Søndervangen, der er tilsvarende.

Med renoveringen er indgangsfacader og gavle opdateret, sål de fremtræder sammenhængende. Samtidig er isoleringsevnen forbedret for såvel facader og gavle, som for vinduer og døre. Udsugning og ventilation er fornyet, ligesom der er lagt ny tagpap på alle blokke og udført brandsikringsarbejde.

Fakta om projektet

Samarbejdspartner: D.A.I. A/S

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites