Klimatilpasning i Sønderborg Havn og Gråsten

Klimatilpasning i Sønderborg Kommune

Klimatilpasning i Sønderborg Kommune

Kontakt

Anders Mønster Hjernø

Anders Mønster Hjernø

Projektchef
T: +45 51615854

Et tværfagligt team indenfor grundvand, vandløb, kloakering, regnvandshåndtering, stormflodssikring, landskab og miljø har assisteret kommunen med at blive klimaparat. 

Klimatilpasning af Sønderborg Havn og Gråsten med fokus på grundvandssikring, kystsikring, naturbeskyttelse, skybrudssikring samt arkitektur og branding af Sønderborg Kommune. 

Indledningsvist i projektet blev der udarbejdet en interessentanalyse for både Gråsten og Sønderborg Havn for at identificere de interessenter, der vil påvirkes af klimatilpasningsprojekterne. 

Der blev udført koblede hydrauliske beregninger på vandløbene og regnvandssystemerne, som sammen med vurderinger af klimaforandringernes påvirkning på både grundvandet og kystvandet, dannede grundlaget for idégenering for overordnede løsningsforslag til klimasikring i hhv. Gråsten og Sønderborg Havn. 

Rambøll vandt opgaven grundet det inspirerende oplæg hvori muligheder og visioner præsenteret klart gav et indtryk af Rambøll’s helhedstænkende tilgang.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites