Brandsikkerhed på København H

Københavns Hovedbanegård - hovedindgangen

Københavns Hovedbanegård - hovedindgangen

Kontakt

Jens Bjørnå

Jens Bjørnå

Afdelingsleder, Sikring
T: +45 5161 8276

Ydelser vi leverede

Den mere end 100 år gamle hovedbanegård i København har fået installeret den nyeste teknologi i brandsikkerhedsanlæg. Det sker for at sikre tidlig detektering og alarmering og dermed markant øge sikkerheden.

Københavns Hovedbanegård benyttes dagligt af over 100.000 togpassagerer og er blandt de travleste stationer i Danmark kun overgået af Nørreport Station med 147.000 daglige passagerer.

Dermed er Københavns Hovedbanegård et af landets mest kritiske trafikknudepunkter. Hvis der opstår brand her, udsættes et stort antal mennesker for potentiel fare, og sandsynligheden for, at togdriften påvirkes massivt, er stor.

Det er baggrunden for, at DSB har bedt Rambøll om at finde en løsning til erstatning for det gamle, fragmenterede brandsikkerhedsanlæg med ét samlet automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA), der dækker hele hovedbanegården. Resultatet er et af de større brandtekniske anlæg i Danmark bestående af 3 ABA-centraler og 1600 detektorer, der hurtigt og effektivt skal opsnappe tegn på brand i den 47.000 m2 store bygning, hvor der nu er fulddækning i alle rum – også i spiret.

Rambøll har defineret det nye detekteringsprincip og -setup – hvor der siden idriftsætningen i efteråret 2017 ikke har været fejlalarmer. De syv gamle ABA-centraler er nedlagt, og der er udvalgt strategiske placeringer til de 3 nye ABA-centraler, der i dag dækker hovedbanegårdens ca. 47.000 m2.

Sikrere arbejdsmiljø

Rambøll har tillige stået for den kritiske omlægning fra det gamle til det nye anlæg – en omlægning, der krævede godt samarbejde mellem bygherre, entreprenør og brandmyndigheder, og som ikke måtte fejle, da det ville kompromittere brandsikkerheden. 

Rambøll har også stået for den omfattende koordinering mellem hovedbanens mange interessenter, hvor alle beslutninger skal tages med togdrift og sikkerhed i højsædet. Og for en række store udfordringer på arbejdsmiljøområdet, hvor spiret og en række andre usikre områder er blevet gjort sikre med flugtveje, faste trapper og faldsikringsankre m.m.. Arbejdet er således blevet udført uden én eneste skade på personer eller ejendom.

Har været i alle kroge

Det er en udfordring at arbejde med teknologioptimering i en så gammel bygning. Eksempelvis i butikken Coop der var der ikke mulighed for at benytte traditionel kablet detektering, da butikken har særlige flotte og fredede lofter med de store oprindelige velvinger. Derfor er der blandt andet I dette område benyttet de særlige EN54 godkendte ABA-detektorer, som kommunikerer trådløst. 

”Vi har i forbindelse med projektet bogstaveligt talt været i alle kroge og hovedbanegården har nu et fremtidssikret anlæg, der via managementplatformen nemt kan udbygges til at omfatte flere stationer. I praksis er løsningen ved at blive landsdækkende”, siger Jens Bjørnå, ingeniør og Rambølls projektleder på opgaven.

Udover København H er også Esbjerg, Roskilde, Aalborg, Struer og Middelfart station koblet på den fælles managementplatform. Også det område ved København H, der grænser op imod metrobyggeriet ved Reventlowsgade, er ABA-anlægget forberedt til at inkludere.

Sådan fungerer ABA

Antallet af ABA-centraler dikteres af kvadratmeterkrav i lovgivningen. De tre ABA-centraler er placeret strategisk i forhold til beredskabets indsatsmuligheder, tilkørselsforhold og interne indsatsveje i hovedbanegården.

ABA-centralerne er netværksbaserede, og er opkoblet på et lukket netværk, så de internt kan kommunikere og udveksle signaler og data. Med et avanceret managementværktøj kan DSB via PC eller tablet håndtere ABA-anlæggene i forhold til den daglige drift af hovedbanegården.

Myndighederne har stillet særlige og skærpede krav til overførsel af alarmsignaler fra ABA-centralerne. ABA-centralerne kommunikerer hver i sær direkte med Beredskabet via alarmnettet. De enkelte centraler kommunikerer både via faste IP-landlinjer og via 3G opkoblinger. Centralerne er udstyret med alternativt fremførte IP-landlinjer med fuld redundans, hvor linjerne går til separate TDC-telefoncentraler. 3G opkoblinger er ligeledes udført redundant.

Som en særlig sikkerhed for tidlig indsats på hovedgården har DSB deres eget røgdykker-team fysisk placeret på hovedbanegården. Røgdykkerne yder den første indsats, inden beredskabet ankommer. Røgdykkerne er udstyret med håndholdte terminaler opkoblet på det særlige SINE-netværk, som politi og beredskab benytter til kommunikation (Sikkerhedsnettet). Som en del af projektet er der etableret dataforbindelse imellem det nye ABA-anlæg og røgdykkernes terminaler.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites