København CO2-neutral i 2025

Kontakt

Anders Dyrelund

Anders Dyrelund

Markedschef
T: +45 5161 8766

København har en ambition om at være CO2-neutral i 2025. Rambøll har undersøgt mulighederne for at nå målet. Resultatet er rapporten "København CO2-neutral 2025", der kalder på omfattende nytænkning om kommunens muligheder for at påvirke energiforbrug og forsyning i alle byens sektorer, lige fra fremstillingen af el og varme baseret på vedvarende energikilder til borgernes anvendelse af apparater, transportformer m.m. på en energieffektiv måde.

Konklusionen er at det er muligt og endda realistisk at nå frem til CO2 neutralitet i 2025, idet København i sammenligning med de fleste andre storbyer, har særligt gode forudsætninger for at nå langt i nedbringelsen af byens CO2 udslip.

Scenariet frem mod 2025 viser et markant fald i udledningen fra alle kilder. Mest markant er faldet fra elektricitetsforbruget. Det væsentligste bidrag til reduktionen er således en forventet omstilling til vedvarende energi baseret på primært biomasse og vind i elsektoren.

Ideel energi og transport infrastruktur
Københavns omfattende fjernvarmenet med en tilslutningsprocent helt oppe på 98% er også interessant i denne sammenhæng, og rummer væsentlige muligheder for markant at reducere CO2 udslippet fra varmeproduktion.

Hovedstadsområdets regionale struktur, som er bygget op omkring den ca. 60 år gamle såkaldte ”fingerplan” rummer endvidere potentiale for en væsentligt øget anvendelse af kollektiv transport. Samtidig er København arealmæssigt forholdsvis lille med korte afstande, hvilket giver gode muligheder for cykling.

Den danske tradition for energieffektivisering af bygninger, som betyder, at energiforbruget pr. m2 bolig er relativt lavt danner også et godt afsæt på vejen mod neutralitet 2025.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites