København Havn - Ny Krydstogtsterminal

Aerial view of CPH Harbour

Aerial view of CPH Harbour

Kontakt

Ralph Guldberg Bjørndal

Projektchef
T: +45 5161 6291

Den nye krydstogtsterminal i Københavns Havn omfatter etablering af 900 m ny kaj, tilhørende kajgade og forbindelsesveje, ro-ro leje, terminalbygning, samt justeringer til eksisterende indsejling og tilhørende navigationsmærker.

Rambøll har i et tæt samarbejde med Københavns Havn A/S bl.a. været ansvarlig for modellering og vurdering af meteo-marine forhold, simulering og vurdering af navigationsforhold, skibsbevægelser og fortøjningsforhold, vurdering af erosionsforhold samt for de geotekniske undersøgelser.

Endelig har Rambøll haft ansvaret for projektets designbasis og for at formulere dispositionsforslag.

Forundersøgelserne medførte bl.a. en anbefaling af at revidere placeringen af sejlløbet for at sikre acceptable sejladsforhold og acceptable skibsbevægelser for skibe ved kaj.  Manøvrerings- og pladsforholdene ved den planlagte krydstogtsterminal er vurderet på baggrund af skibssimuleringer udført af Force Technology.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites