Køge Handelsskole - nybygning samt ombygning af eksisterende skole

Kontakt

Per Zwinge

Bygherrerådgiver, København
T: +45 5161 4529

Ydelser vi leverede

Opgaven består af flere dele. På baggrund af en interessentanalyse har vi udviklet en helhedsplan for det samlede campusområde. Hertil kommer en udvidelse af Køge Handelsskole med 3.600 m2 ny bygning. Og endelig en ombygning og opgradering af faciliteterne i den eksisterende bygning.

Sammen med udvidelsen af skolen udvikles det campusområde, skolen er en del af, og som i Køge Kommunes kommuneplan 2009 er udpeget til erhvervs- og uddannelsesområde. Sideløbende udvikles lokalt forankrede visioner for fremtidens læringsmiljø - både for den nye bygning og i forhold til omdisponering og ombygning af de eksisterende faciliteter.

Udvidelsen af skolen rummer både klasseområder, fællesskabssteder og administration.

For at sikre at alle delelementer blev håndteret meningsfuldt udarbejdede vi en interessentanalyse, hvor vi satte fokus på læringsmiljø og værdimål for en skole med netop denne placering. Analysen baserede sig på interviews, workshops og studieture og mundede ud i en række værdimål, der var med til at kvalificere både campusudviklingen og udviklingen af den nye bygning.

Køge Handelsskole er et moderne uddannelseshus, hvor man kan uddanne sig bredt inden for handel i et studiemiljø, som emmer af aktivitet, udadvendthed, internationale relationer, netværk og udvikling. Den diversitet har vi forsøgt at indfange gennem om omfattende brugerinddragelse, som har resulteret i en campusudvikling, der netop tager højde for den forandringsproces, skolen har været igennem.

Samarbejdspartnere

Lemming & Eriksson Rådgivende Ingeniører A/S, Dyrlund Sørensen A/S, SB Entreprise A/S.
 

 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites