Konkretisering af skybrudsplan for København

Illustration af stormflodssikring i København

Illustration af stormflodssikring i København

Kontakt

Christian Nyerup Nielsen

Christian Nyerup Nielsen

Director, Climate Adaptation & Landscape
T: +45 5161 6277
Christian Nyerup Nielsen

Christian Nyerup Nielsen

Director, Climate Adaptation & Landscape
T: +45 5161 6277

Dieter Grau

Country Market Director, Water in Germany
T: +49 7551 92880

Jesper Rasmussen

Senior Project Manager
M: +45 51618820

Rambøll har bistået Københavns og Frederiksberg Kommuner med konkretiseringen af deres skybrudsplaner. Rambøll har bl.a. lavet omfattende hydrauliske beregninger af oversvømmelser, idéskitser af såvel terrænbaserede som traditionelle løsninger og samfundsøkonomiske beregninger.

Fra skybrudsplan til konkrete løsninger

Efter de voldsomme skybrud, der ramte Hovedstadsområdet i 2010 og 2011, har Københavns og Frederiksberg Kommuner sammen med deres forsyningsselskaber HOFOR og Frederiksberg Forsyning udarbejdet skybrudsplaner. Rambøll har konkretiseret skybrudsplanerne i idéskitser for fire store oplandsområder, der samlet dækker mere end 50 % af kommunerne.

Det har været et ønske fra kommunernes side, at idéskitserne tager udgangspunkt i grønne infrastrukturløsninger, der skaber synergi med kommunernes øvrige planlægning. Konkretiseringsplanerne er derfor resultatet af et multidisciplinært samarbejde på tværs af mange fagligheder på projektet.

Rambølls ingeniører har lavet detaljerede hydrauliske beregninger af oversvømmelsernes udbredelser fra såvel afløbssystemer som vandløb og søer. Desuden har Rambølls ydelser bestået af en kombination af afløbsteknisk og hydraulisk ekspertise, landskabsarkitektonisk design, byplanlægning, trafiktekniske vurderinger, miljøvurdering, samfundsøkonomiske beregninger, kommunikationsindsats og input til den politiske fremlæggelse, herunder fremlæggelser for politiske udvalg og kommunale sagsbehandlere.

De bedste løsninger fra hele verden

Blandt de skitserede løsninger er en introduktion af skybrudsgader, grønne gader og forsinkelsesboulevarder, samt udbredt lokal afledning af regnvand i De Gamles By, anvendelse af Enghaveparken, Fælledparken, Hans Tavsens Park og Damhusengen til central forsinkelse, ligesom det foreslås at introducere regnparker i og omkring Damhussøen og Sankt Jørgens Sø.

Løsningerne er baseret på Rambølls og Dreiseitls erfaringer fra projekter med landskabsbaseret afvanding i hele verden, bl.a. så forskellige steder som Bishan Park i Singapore, Lundbeck i Valby, Green Solution House på Bornholm, Zollhallen Plaza, Potsdamer Platz i Berlin, Tanner Springs Park i Portland og Trekroner i Roskilde.

Koordinering og planlægning

For alle 4 konkretiseringsplaner er der udført et overslag over anlægs- og driftsudgifter for henholdsvis de terrænbaserede og de traditionelle løsninger til brug for den indledende prioritering af projekterne i kommunerne.

Konkretiseringsplanerne bruges således dels som grundlag for investeringsplanlægningen dels som et koordineringsgrundlag med øvrige anlægsprojekter i kommunen, der sikrer at skybrudssikring og klimatilpasning indpasses i kommunens projekter.

Unikt samarbejde

Projekterne er blevet til via en unik tværgående planlægning på tværs af forskellige afdelinger i kommuner og forsyningsselskaber. Samarbejdet er løbende blevet vitaliseret ved afholdelse af workshops og faglige indlæg samt ekskursioner til de mange forskellige projektområder for sammen at generere idéer med inspiration fra bylivet på de enkelte lokaliteter.

Mere information

Her kommer skybruddet

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites