KU Life

Kontakt

Per Zwinge

Bygherrerådgiver, København
T: +45 5161 4529

Laboratoriebyggeri, nye forskningsfaciliteter og en ny administrationsbygning. Fokus er energirigtigt byggeri, der respekterer de oprindelige bygninger.

KU Science har fået en ny bygning, der centralt placeret indgår i det Frederiksbergske bybillede, indpasser sig i det grønne campus og respekterer Steen Eiler Rasmussens og Mogens Kocks oprindelige bygningsanlæg.

Bygningen er placeret, hvor den grønne cykelrute skærer Rolighedsvej og indgår i det samlede campusanlæg for KU SCIENCE på Frederiksberg. Byggeriet rummer laboratorier, forskningskontorer og mødefaciliteter for Institut for Human Ernæring og Fødevarevidenskab. Vi har fokuseret på at skabe optimale arbejdsforhold, hvor vi konkret udvikler en løsning med velproportionerede kontorer, gode dagslysforhold og fleksible indretningsmuligheder. Fælles adgangsveje og øvrige fællesarealer bidrager med variation og rumlige oplevelser til et levende og afvekslende arbejdsmiljø.

I projekteringen er der bevidst arbejdet med et bæredygtigt og energioptimeret design til lavenergiklasse 1. Naturlig ventilation og varmegenvinding er en integreret del af projektet.

Rambøll har leveret arkitektydelser herunder dispositionsforslag, brugerinddragelse, projektering, byggeledelse og fagtilsyn.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites