Kulturhuset Trommen

Kontakt

Eva Ravnborg

COUNTRY MARKET DIRECTOR, ARCHITECTURE & LANDSCAPE
T: +45 6035 2152

Ydelser vi leverede

I 2017 blev kulturhuset Trommen revitaliseret for at skabe to fleksible sale, som kunne rumme kulturhusets ønsker om fleksible anvendelsesmuligheder – til musik, forestillinger og biograf. Med renoveringen har Kulturhuset fået nyt liv og nye muligheder. Trommen er et ikonisk kulturhus i Hørsholm, der er tegnet af arkitekt Knud Munk og indviet i 1988. Navnet afspejler den cylinderformede bygning, som danner rammen om scenerummet, der består af Lilletrommen og Stortrommen. For i højere grad at kunne benytte salene til forskellige kulturarrangementer blev det besluttet at revitalisere rummene.

Kulturhuset ønskede muligheder for filmfremvisning sammen med de øvrige anvendelsesmuligheder (musik og scenekunst). Indretningen skulle opfylde kravene til fleksibilitet og foranderlighed, bæredygtighed og tilgængelighed. Indretningen skulle ligeledes danne en stimulerende ramme, der understøtter et inspirerende og attraktivt kultursted. Den nye indretning understøtter derfor et aktivt og fleksibelt kulturmiljø med oplevelsesrige, varierede rum af høj arkitektonisk værdi.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites