Lions Park Birkerød

Aktivitetscenter ved hovedindgangen

Aktivitetscenter ved hovedindgangen

Ydelser vi leverede

De 66 nye plejeboliger ved Lions Park indgår i en enkel og funktionel struktur, der samtidigt rummer de bedste kvaliteter for beboerne i Lions Park. Her er hverdagen tryg og afvekslende med mulighed for at være sammen med andre beboere i boenheden eller i aktivitetscentret. 

Men der er også gjort plads til pausen fra fællesskabet. Her er et sammenhængende net af fine opholdsrum, der sammen med menneskelige relationer, giver stedet en positiv identitet for beboere, ansatte og gæster. Det nye byggeri tager udgangspunkt i den eksisterende helhedsplan og giver en arkitektur, der tager hånd om alle byggeriets skalatrin og tilføjer en gennemgående rumlig artikulering. 

Indenfor enkle geometrier opstår der hele tiden interaktioner mellem bygningerne, inde-ude relationen og indenfor de enkelte rum. En vekselvirkning der giver fine oplevelser, når man bevæger sig rundt i centret, og som samtidigt hænger sammen med, at møde eller gense andre mennesker. 

Det eksisterende plejecenter udvides med 3 2-etages fløje hver bestående af 22 plejeboliger. Hver fløj er opbygget omkring en fælles spisestue og et opholdsrum, der begge er forbundet med overdækkede terrasser. 

Der etableres et aktivitetscenter, der orienterer sig mod det oprindelige center. Således dannes et beskyttet gårdrum og et parklignende anlæg mellem den nye tilbygning og de eksisterende bygninger.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites