Lydskodden

Kontakt

Søren Peter Kristensen

Bygningskonstruktør og projektleder
T: +45 5161 7598

Ydelser vi leverede

Lydskodden halverer trafikstøj og lader Boligforeningen 3Bs beboere lufte ud.

Hver dag passerer flere end 40.800 køretøjer på indfaldsvejen Folehaven i København, hvilket gør den til en af de mest støjbelastede byveje i Danmark. Det går især ud over de 700 af Boligforeningen 3Bs beboere, der bor langs den trafikerede vej.

Trafikstøj har stor betydning for beboernes hverdag. Trafikstøj er ikke blot irriterende at høre på, det kan være decideret sundhedsskadeligt. Støj kan give problemer som søvnløshed og forhøjet blodtryk, og på længere sigt øge risikoen for en række sygdomme som stress, hjertekarsygdomme, diabetes og kræft.

Derfor bad Boligforeningen 3B om hjælp til at udvikle Lydskodden, en løsning der halverer den støj, der opleves inden døre og som lader beboerne lufte ud og sove med åbent vindue i deres lejligheder, uden at de bliver generet af den øredøvende trafikstøj fra Folehaven.

Derudover kan Lydskodden også bruges til mørklægning, da den er udstyret med fjernbetjente motoriserede skodder.

I 2019 installerede vi de første 36 Lydskodder. I 2022 installerede vi yderligere 72 Lydskodder.

Lydskodden er udviklet i tæt samarbejde med Arkitektfællesskabet og med støtte fra Realdania og Miljøstyrelsen.

 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites