Slamforbrænding til 250 millioner på Lynetten

Kontakt

Klaus Jacob Jensen

Klaus Jacob Jensen

Global Spearhead Director, Wind Energy
T: +45 5161 8617

Rensningsanlægget Lynetten tredobler fjernvarmeleverancen, når en ny ovn og verdens første kondenseringsanlæg til slamforbrænding tages i brug i 2011. Om to år står en ny ovn på rensningsanlægget Lynetten i København klar til at behandle spildevandsslam fra cirka en million danskere. Anlægget er bestilt af Lynettefællesskabet, der driver Danmarks største spildevandscenter.

Tredobling af fjernvarmeproduktionen

Som noget helt nyt installeres der en kondenseringsenhed efter røggasrensningen, der vil bidrage med en tredobling af den eksisterende fjernvarmeproduktion: ”Spildevandsslam indeholder 65 procent vand, så ved at kondensere det og varmeveksle det til fjernvarmenettet, kan Lynetten levere fjernvarme til ca. 3.000 husstande i stedet for som i dag til ca. 1.000”, fortæller afdelingsleder Klaus Jacob Jensen fra Rambøll Danmark, der er rådgivere.

Det er første gang i verden, at man installerer en kondenseringsenhed på et slamforbrændingsanlæg.

Et flydende lag af sand

Den nye ovn skal erstatte to udtjente ovnanlæg, der blev bygget sidst i 1970’erne. Håndværkerne er gået i gang med at pille den ene ovn ned for at gøre plads til den nye. I den mellemliggende periode vil den tilbageværende ovn, med lidt ekstra vedligeholdelse, håndtere opgaven med årligt at forbrænde 18.000 tons spildevandsslam, målt i tørstof.

Den nye ovn bliver af fluidbed-typen, hvor bunden af brændkammeret består af et ca. 800 grader varmt nærmest flydende sandlag. Slammet udbrænder i næsten samme øjeblik, det rammer sandlaget.

Det er blot det tredje sted i Danmark, at den type ovn bruges til slamforbrænding. De to andre steder er spildevandsanlæg i Lundtofte og Avedøre.

I dag bliver en stor del af biogassen fra rådnetankene brugt til at holde slamforbrænding i gang, men fordi varmetabet i det nye anlæg er langt mindre end i det gamle, så er det ikke længere nødvendigt at bruge biogassen her.

Det bliver det tyske firma Bamag, der skal levere den nye ovn.

Direktør for Lynettefællesskabet, Torben Knudsen, ser frem til 2011: ”Jeg er overbevist om, at Lynettefællesskabet så vil have det mest miljøvenlige og energieffektive slamforbrændingsanlæg i verden”, siger han.

Designdata for Lynettens nye anlæg

Lynettens nye slamforbrændingsanlæg har en kapacitet på 2,35 tons tørstof i timen.

Anlæggets øvrige data:
Røggasflow: 10.000 m3/h
Forbrændingsluftflow: 12.000 m3/h
Energiproduktion kedel: Ca. 3,8 MWh/h
Energiproduktion røggaskondensering: 2,9 MWh/h

Prisen for hele anlægget, der foruden selve forbrændingsovnen og kondenseringsenheden også består af et nyt røggasrensningsanlæg, ender på 250 millioner kroner.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites