Ny bymidte i Lyngby

Kontakt

Lasse Peter Otzen

Lasse Peter Otzen

Direktør, Byggeri, Sjælland
T: +45 5161 5747

Lyngby Bymidte skal fornyes og forvandles til et område med erhverv og boliger. I den forbindelse har arkitektfirmaet PLH i samarbejde med bygherren skitseret en spændende centerløsning, herunder ca. 7000 m² nye butikker, 3000 m² kontorer og 1000 m² boliger. Bygningerne på det areal, hvor projektet skal etableres ejes af Danica og SEB, og ligger mellem Lyngby Hovedgade, Gasværksvej og Lyngby Storcenter. De nye bygninger bliver 2-4 etager høje og de mellemliggende gågader bliver overdækket af et frit formet transparent tag. Under centret etableres et P-anlæg i 2-3 etager med plads til ca. 300 biler.

Rambølls ydelse

Rambøll er i planlægningsfasen udpeget som rådgiver med ansvar for alle ingeniørdiscipliner og herunder særligt trafikplanlægning i parkeringskælder og udeområder, projektering af kælder- og bygningskonstruktioner, installationsteknik og brandforhold.

En af de særlige udfordringer ved projektet var behovet for at udforme en udvekslingskonstruktion, så parkeringskælderens regelrette udformning kunne forliges med den mere frie udformning af ovenstående bygninger

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites