Rambøll hjælper A.P Møller - Mærsk Gruppen med kompleks it-omlægning

Kontakt

Nils Roien

Senior Manager
T: +45 5161 8040
M: 5161 8040

Med omtrent 121.000 medarbejdere fordelt i mere end 130 lande er A.P. Møller – Mærsk Gruppen verdens største shipping organisation. Transport- og energigiganten er da også repræsenteret i nærmest alle tænkelige sektorer inden for shipping, offshore, olie og gas.

Med et så stort og krævende setup følger naturligvis høje krav til it-organisationen: På den ene side skal der strømlines globale processer i jagten på stordriftsfordele, og på den anden side skal der skræddersys serviceydelser, så de passer til de forskellige forretningsenheders behov.

- De forskellige datterselskaber har været afhængige af både fælles og individuelle it-systemer, som er hostet i og udenfor Danmark. Derfor har man ikke kunnet præcisere it fordele og ulemper i de enkelte forretningsenheder, og nogle enheder har kæmpet en brav kamp for at få skræddersyet it-ydelser, der passer til netop deres behov, forklarer Nils Roien, Programme Manager i Rambøll Management Consulting.

Gennemsigthed og uafhængighed

A.P. Møller – Mærsk Gruppen besluttede sig i 2012 for at lancere IT Business Unit Autonomy programmet. Målet var at adskille det sammensmeltede landskab af it-ydelser og systemer og samtidigt skabe et uafhængigt setup for alle forretningsenheder – herunder også fuld gennemsigtighed i ledelsen af it organisationen og omkostningsstrukturen.

I samarbejde med Ergo Consulting assisterede Rambøll Management Consulting med identifikationen og kortlægningen af hundredevis af individuelle it-ydelser samt planlægningen af transformationen. Løsningen var at bringe projektgruppen så tæt på den daglige drift som muligt og dernæst etablere tværfaglige teams til at støtte forretningsenhederne med specifik viden inden for kontraktstyring, it-arkitektur og strategi. På den måde kom landskabet af it-systemer, komponenter, ydelser og aftaler frem i lyset.

På vej til en mere fleksibel organisation

Den avancerede kortlægning skabte omfattende overblik og overordnede rammer, der blev fundamentet for planlægningen og udførelsen af programmet.

Den nye viden, der blev opnået gennem forløbet, gør det også muligt for A.P. Møller – Mærsk Gruppen fremover at optimere driften på tværs af hele organisationen. I sidste ende betyder det større fleksibilitet i hver enkelt forretningsenhed såvel som i hele organisationen. I enheder, hvor uafhængighed er afgørende, vil der være langt større frihed fra resten af organisationen. Og i enheder, hvor differentiering ikke er en fordel, vil der stadig være en fælles måde at gøre tingene på.

I løbet af processen har Rambøll Management Consulting også rådgivet A.P. Møller – Mærsk Gruppen omkring strategiske problemstillinger, scenario building, ledelsesstrukturer og konfliktløsning.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites