Mariagerfjord Trafikplan

Kontakt

Jacob Deichmann

Jacob Deichmann

Arkitekt MAA, Tilgængelighedsrevisor
T: +45 5161 3643

Trafikplanen fastlægger rammerne for den fremtidige udvikling af vej- og stisystemet i den nye kommune.

Mariagerfjord Kommune er ved kommunalreformen opstået ved sammenlægning af 3 hele og dele af 2 andre kommuner. Der var derfor behov for at udarbejde et nyt grundlag for planlægningen af kommunens trafiksystem. Kommunen havde overtaget mange trafikerede veje i åbent land, en vejtype som den kommunale forvaltning ikke har haft ansvaret for tidligere.

Trafikplanen omfatter dels en hovedstruktur, en stiplan, en trafiksikkerhedsplan og en tilgængelighedsplan. Der er desuden udarbejdet en række baggrundsundersøgelser.

Planerne udpeger en lang række projekter, som derefter er prioriteret.  Planerne er blevet til i et snævert samarbejde med kommunens tekniske forvaltning og har desuden flere gange været præsenteret for det politiske udvalg for at sikre forankring her.

Rambøll fik tildelt opgaven dels på baggrund af omfattende erfaringer med denne plantype, dels på grund af et grundigt lokalkendskab.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites