Tunnel under Marselis Boulevard - fase 1, Åhavevej

Luftfoto af Marselis Tunnelen

Luftfoto af Marselis Tunnelen

Projektet omfatter anlæg af en forbedret vejforbindelse til Aarhus havn. Dette vil ske ved bygning af en vejtunnel under Marselis Boulevard samtidig med at der sker en udvidelse af Åhavevej til 4 vejbaner.

Formålet med projektet er at medvirke til en fortsat gunstig udvikling af Aarhus Havn og at sikre en effektiv, fremtidsorienteret og miljøvenlig trafikforbindelse til og fra Aarhus Havn. Med et budget på 1,5 milliarder kroner er Marselis-tunnelen det største enkeltstående anlægsprojekt i Aarhus Kommune.

Ydelsesbeskrivelse

Rambøll har varetaget en række funktioner inden for analyse, rådgivning og styring: 

 • Proces- og bygherrerådgivning i forbindelse med planlægningen af Marselis Boulevard
 • Analyse og vurdering af trafikrelaterede problemer inden planlægningen af VVM-rapporten
 • Udarbejdelse af udbudsmateriale til VVM-rapport
 • Overordnet ledelse, projektstyring og koordinering af VVM-rådgivere
 • Udarbejdelse af dokumentation til borgermøder og den offentlige høringsperiode

Desuden har vi stået for rådgivning inden for multidisciplinære tekniske fagområder:

 • Projektering af veje, broer, afvanding, belægning og vejinventar
 • Fagtilsyn
 • Byggeledelse

I hele projektet har vi brugt en 3D CAD model, som var meget værdifuld i beslutningsprocessen.

Marselistunnelprojektets første etape

Marselistunnelprojektets første etape er en omlægning af Åhavevej fra Århus Syd Motorvejen indtil Marselis Boulevard. Projektet omfatter følgende hovedelementer:

 • Viby Ringvej føres over motorvejen via en bro, så Århus Syd Motorvejen kan fortsætte direkte ad Åhavevej uden det signalregulerede kryds ved Viby Ringvej. For at lette trafikafviklingen etableres tilkørselsramper fra Viby Ringvej til motorvejen mod vest og fra Åhavevej til Viby Ringvej mod nord.
 • Åhavevej udvides til fire spor samt forlægges et stykke ud i Eskelunden. Der etableres en plantevold langs vejen mod kolonihaverne, så der skabes en grøn kile.
 • Brabrandstien føres under Viby Ringvej i samme niveau, som stien ligger i dag.
 • Langenæs broerne, hvor banen føres over Åhavevej, erstattes af nye jernbanebroer.
 • Der etableres stibro over Åhavevej ved Langenæsbroerne.

Derudover har vi stået bag indarbejdelse af støjreducerende belægninger og andre miljøforbedrende foranstaltninger samt implementering af ITS (Intelligent Trafik Styring) system og trafikovervågning på strækningen. 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites