Agro Food Park, Masterplan, Konceptudvikling

Agro Food Park

Agro Food Park

Kontakt

Jens Christian Bach

Jens Christian Bach

Project Director
T: +45 51617778
Mia Sorgenfrey

Mia Sorgenfrey

Landskabsarkitekt
T: +45 5161 0305

Ydelser vi leverede

Agro Food Park - en ny måde at samtænke udvikling og de fysiske rammer

Inden 2020 skal Agro Food park huse 3.000 videntunge arbejdspladser.  Det forudsætter en stigning på 200 arbejdspladser om året (i snit) samt mere end en firedobling af etagearealet. Hertil kommer ombygning af infrastrukturen, parkeringsfaciliteter, regnvandshåndtering, indpasning i landskabet mv.

Rambøll har for Agro Food Park udarbejdet en masterplan, der opstiller en klar vision og ramme for områdets udbygning over tid. Den fremtidige udbygning af området skal ske ud fra en helhedsbetragtning med fokus på at fremme videndeling og innovation, både indenfor masterplanens område men også med perspektiver til de omkringliggende områder. Masterplanen skal være en rettesnor i forhold til områdets fysiske udvikling indenfor infrastruktur, landskab og bygninger med afsæt i stedets særlige kvaliteter. Masterplanen skal eksponere Agro Food Park som innovationsmiljø og det gode eksempel indenfor udvikling af fødevarer og sundhed. Konkret skal Agro Food Park fremstå med en samlet identitet for at skabe samhørighed og opnå synergier mellem innovation, uddannelse, forskning og erhvervsliv.

I forbindelse med konceptbeskrivelsen af et udviklingscenter for fødevaresektoren har Rambøll desuden faciliteret en proces, hvor visionsudvikling, image og behovsafdækning var hovedelementer.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites