Merværdi gennem økosystembaseret klimatilpasning i Assens Kommune

Ved at åbne en lang strækning af et eksisterende vandløb og bruge de tilbageværende rør til regnvandskloakering kan den fynske by Tommerup gardere sig bedre mod oversvømmelse og øge vandets rekreative værdi

Ved at åbne en lang strækning af et eksisterende vandløb og bruge de tilbageværende rør til regnvandskloakering kan den fynske by Tommerup gardere sig bedre mod oversvømmelse og øge vandets rekreative værdi

Kontakt

Peter Bønløkke Adamsen

Market Manager
T: 5161 5828

Peter Forfang Sørensen

Afdelingsleder, Danmark
T: +45 51618569

I forbindelse med udarbejdelsen af en klimasikringsplan for landsbyen Tommerup i Assens Kommune har Rambøll gennemført analyser af økosystemtjenester og PLASK beregninger, for at skabe overblik over de samlede samfundsøkonomiske konsekvenser ved gennemførelse af tiltagene i klimasikringsplanen.

De værdier, som økosystemer bidrager med i et givent område, kan beskrives ved hjælp af såkaldte økosystemtjenester. Økosystemtjenester tilbyder en værdifuld og hidtil næsten uudnyttet tilgang til bl.a. klimatilpasning ved at sætte fokus på ikke kun de primære funktioner og gevinster af klimatilpasning, men også på en bred palette af afledte og potentielle merværdier.

Analysen af merværdi og synergi i klimatilpasningsprojekter ved hjælp af økosystemtjenester bygger på en international beskrevet metode, hvor der er defineret 48 forskellige tjenester. Metoden kan dermed ses som en forlængelse af, eller et supplement til værktøjet PLASK, som belyser de fire sidegevinster støj, natur, kulstoflagring og vandbesparelse. En analyse af et projekts merværdi i form af økosystemtjenester, er en systematisk metode, som kan bruges til at planlægge holistiske løsninger indenfor klimatilpasning.

Anvendelse på flere strategiske niveauer

Tidligt i projektfasen kan en analyse af økosystemtjenester bidrage til at sikre en helhedsorienteret vision og planlægning. I projektudviklingsfasen kan den bruges til at pege på konkrete løsninger, der optimerer design og skaber multifunktionelle byrum. I afslutningsfasen, kan analysen også bruges til at skabe borgerdialog samt til at illustrere, hvad borgerne får ud af et givent projekt, for eksempel i form af rekreative værdier.

Klimasikringsplan for Tommerup

Assens Kommune og Forsyning har valgt Rambøll til at udarbejde den overordnede klimasikringsplan for Tommerup. Planen arbejder med helhedsorienterede løsninger med stort fokus på synergier mellem klimatilpasningen og miljømål samt økonomisk bæredygtige løsninger.

Læs også om projektet Merværdi i Kagsåparkens regnvandsprojekt

 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites