Mobilitetsplan for Helsingør Kommune 2015-2020

Workshop med interessenter

Workshop med interessenter

Ydelser vi leverede

Mulighederne for at bevæge sig enkelt og fleksibelt fra A til B er et væsentligt element i Helsingør kommunes mål om at tiltrække og fastholde børnefamilier og arbejdspladser. En ny plan fremlægger perspektiver og 17 konkrete løsninger for mobilitetsarbejdet i Helsingør Kommune frem til 2020.

God mobilitet er grundlæggende for det gode liv. Og mobilitetsarbejdet kan være en af løftestængerne til at skabe Nordsjællands mest attraktive kommune for familier og virksomheder.  Sådan lyder grundtanken bag Helsingør Kommunes Mobilitetsplan 2015-2020.

4 indsatsområder og 17 konkrete bud på mobilitetsinitiativer

Mobilitetsplanen afdækker perspektiver og muligheder for at arbejde med mobilitet inden for fire vigtige indsatsområder – hverdagsliv, kulturliv, sundhed og klima. Planen beskriver, hvordan bæredygtige og mobilitetssmarte transportløsninger kan være med til at skabe mere sammenhæng i hverdagen for travle familier, forbedre adgangen til de gode oplevelser i by og natur og gøre det attraktivt at vælge de grønne og aktive transportformer.

Mobilitetsplanen præsenterer desuden 17 konkrete bud på mobilitetsinitiativer, som på hver deres måde bidrager til at understøtte indsatsområderne i Helsingør Kommune.

Bredt samarbejde om ideudvikling og kvalificering

Mobilitetsinitiativerne i planen er blevet til i samarbejde med repræsentanter fra Helsingør Kommunes foreningsliv, organisationer, virksomheder, institutioner og på tværs af kommunens administration, som genererede ikke mindre end 129 ideer til mobilitetsprojekter ved projektets første interessentworkshop. De 129 ideer er herefter bearbejdet til 17 mobilitetsinitiativer, som skaber mere fleksibilitet, sikrer bedre adgang til by og natur, arbejder for en grøn og aktiv transportadfærd hos børn og unge og viser, hvordan Helsingør Kommune kan gå foran og tage sin del af ansvaret for at sikre bæredygtige og mobilitetssmarte transportvaner. De udvalgte initiativer er derefter drøftet og kvalificeret på et dialogmøde med interessenterne og indgår i planen som konkrete bud på mobilitetsinitiativer, der kan bidrage til hverdagsliv, kulturliv, sundhed og klima i Helsingør Kommune.

Mobilitetsplanen blev godkendt af Byrådet i Helsingør Kommune i april 2015.

Læs mere

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites