Motorring 3

Kontakt

Henrik Elgaard Jensen

Henrik Elgaard Jensen

Afdelingsleder, Byggeledelse og Kontrahering/Construction & contract management
T: +45 5161 2190

Rambøll i overhalingsbanen på Motorring 3

Færdselsårerne omkring vores hovedstad er ofte stærkt overbelastede i myldretiden. Motorring 3 har i mange år haft stigende kapacitetsproblemer. Trafikken er steget fra 45.000 køretøjer per døgn i 1990 til 125.000 i 2005. Et byggeri med en projektsum på 340 millioner euro skal mindske trængslen.

Kompleks projektstyring i flere spor

Den stærkt stigende trafik på Motorring 3 har fået bilerne ned på hastigheder omkring 25-30 km/t i myldretiden. Vejdirektoratet satte derfor i 2002 i gear til at udvide motorvejen fra fire til seks spor over en strækning på 16,2 kilometer. Rambøll har været bygherrerådgivere i det store projekt, der også inkluderer Emcon A/S og andre større rådgiverfirmaer og entreprenørvirksomheder.

Opgaven blev udført for Vejdirektoratet, der også har bidraget med personale.

Motorvejsbyggeri i myldretiden

For at undgå overbelastning af vejnettet har man ønsket mest mulig trafik fastholdt under udbygningen af Motorring 3. Dette har øget kompleksiteten i det i forvejen udfordrende projekt på grund af en stram tidsplan og byggeri i et tæt beboet område. Udvidelsen af Motorring 3 har allerede medført en væsentlig reducering af kødannelserne.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites