Renoveringsprojektet Munkebo

Kontakt

Stefan Vestergaard

Chefkonsulent
T: +45 5161 3722

Ydelser vi leverede

Med renoveringen af Lejerbos 600 lejligheder i Munkebo har Kolding fået en moderne og velfungerende "ny" bydel. Projektet omfatter blandt andet nye facader, lukning af altaner samt udskiftning af køkken og bad. Projektet – som er udført i 15 fagentrepriser – er gennemført med anvendelse af nye innovative processer og metoder, hvilket har haft stor betydning for samspillet mellem bygherren Lejerbo, rådgivere, håndværkere og beboere. Tidsplanen er overholdt, hvilket ikke mindst skyldes det gode samarbejde på byggepladsen samt beboernes aktive inddragelse i projektet. Kvaliteten er høj med en markant reduktion af fejl og mangler til følge.

Reduktion af fejl og mangler

Der har fra start været stor fokus på at fremme samarbejdet mellem de 150 håndværkerne på byggepladsen. Det er bl.a. lykkes gennem en aktiv indsats for at skabe en fælles kultur samt praktiske tiltag som eksempelvis opstilling af en spisepavillion, så alle har kunnet spise frokost sammen.
Desuden har bygherren Lejerbo og Rambøll i samarbejde med fagentreprenørerne haft aktivt fokus på målet om at reducere omfanget af fejl og mangler. Dette resulterede i projekt ”Færre Fjel og Manglr” – et tværgående projekt i udførelsesfasen, som har sat fokus på kommunikationen på byggepladsen og udmøntet sig i markant færre fejl og mangler end normalt i tilsvarende projekter. Erfaringerne fra projektet bruges i stigende grad på lignende renoveringssager i Rambøll regi. Projekt ”Færre Fjel og Manglr” vandt Dansk Kommunikationsforenings Kommunikationspris 2009. 

Fakta

Rambøll har forstået projekteringsledelse, ingeniørprojektering, byggeledelse og ingeniørfagtilsyn og har styret alle kommunikationsaktiviteter på pladsen, herunder også beboervarslinger.
Alt teknisk projektkommunikation er foregået på en internetplatform med anvendelse af Rambølls projektWEB. Underrådgiverne på projektet er arkitekterne Tegnestuen Mejeriet samt GBL gruppenfor by og landskabsplanlægning, der har stået for udearealerne samt dele af kommunikationen.


Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites