Musikkens Hus: Harmonisk samspil i helstøbt kulturhøjborg

Kontakt

Lars Bo Brøns Jensen

Lars Bo Brøns Jensen

Senior Projektchef
T: +45 5161 7465

Den U-formede bygningskrop i beton med en facadestruktur formet som amøber er hævet op på vinklede slanke søjler i tredje sals højde. Bagtil er den rektangulært opdelt, mens den langs siderne drejer over i en trianguleret form og munder ud mod Limfjorden i talrige geometriske former med restauranten som et centralt mødested. Indenfor rummer byggeriet en koncertsal i akustisk verdensklasse med 1300 siddepladser, som er kernen i den kompakte blok. 

Musikkens Hus byder på arkitektur i særklasse, og sammenligner man de ydre detaljer med de indre funktioner, ser man hvordan det hele går op i en højere enhed. De runde vinduer, der på ydersiden virker tilfældigt placeret har nøje præciserede virkninger indendørs. Rumopdelingen går på tværs af vinduerne, så kontorer og øverum kan have en lille flig af cirklerne, hvilket giver stærkt varierede lysindfald og meget forskellige stemninger. 

Det internationalt anerkendte arkitektfirma Coop Himmelb(l)au står bag Musikkens Hus, der har høstet hæder som Årets Byggeri i 2014 for sit bidrag til kulturudviklingen i Nordjylland. Aalborgs nye kulturelle flagskib er tegnet som en trelænget gård, med inspiration fra et fransk kloster. De flydende former er inspireret af vandet i Limfjorden, som Musikkens Hus grænser op til.

Rambøll har leveret ydelser i forbindelse med de geometrisk komplekse stål- og betonkonstruktioner, samt geoteknik og miljø i samarbejde med B+G Ingenieure Bollinger & Grohmann GmbH (D). 

3D-modellering skaber nye konstruktionsmuligheder
Med sin massive hovedbygning i beton stiller Musikkens Hus store krav til de bærende konstruktioner, som består af spinkle skrå og lodrette søjler. Musikkens Hus er bygget på samme grund som de oprindelige kraftværksbygninger, der tidligere lå på havnen i Aalborg. De nye bærende konstruktioner er derfor placeret helt eller delvist ovenpå de eksisterende betonkonstruktioner. Rambølls ingeniører foretog løbende adskillige GPS-registreringer af de eksisterende konstruktioner under terræn. GPS-registreringerne blev implementeret i Rambølls 3D-model, således at bygningens pælefundament kunne designes med hensyn til de eksisterende konstruktioners placering i jorden. 

Rambølls 3D-projektering har haft afgørende betydning for opfyldelsen af de akustiske krav. Desuden har Rambølls 3D-model været medvirkende til at gøre arkitektens komplicerede geometri bygbar for entreprenørerne.

Arkitekturen sætter akustiske standarder
Den store hovedbygning og koncertsalen indeni er designet som særskilte ’box-in-box’ bygninger; dvs. hver bygning betragtes akustisk og statisk som fritliggende bygninger uden fysisk sammenhæng. For at opfylde de høje akustiske krav til den store koncertsal er der etableret fem centimeter luft hele vejen rundt om koncertsalens konstruktion, inklusiv bygningens fundamenter.

 - De komplekse ønsker og krav til arkitekturen og de akustiske forhold bringer 3D-modelleringen i fokus som et essentielt værktøj og hjælpemiddel for sikring mod kollisioner og kontrol af bygbarheden, fortæller Lars Bo Brøns Jensen, projektleder i Rambøll. 

3D-projekteringen har gjort det muligt at arbejde med frie former og konvertering af former fra arkitektens såkaldte Rhino-modeller, som er brugt som designværktøj på projektet. 3D-modellering skaber flere muligheder for blandt andet præcision af enkelte elementer og er derfor ideelt til brug i en opgave, der kræver så præcise placeringer som søjlerne, der understøtter Musikkens Hus. 

Hædret som Årets Byggeri
Musikkens Hus’ markante arkitektur og dets status som et længe ventet kulturelt samlingspunkt var medvirkende til, at byggeriet blev kåret til Årets Byggeri 2014 af magasinet Byggeri, som hvert år sætter fokus på de bedste byggerier i Danmark. Musikhuset forventes at tiltrække både danske og udenlandske gæster og skal bidrage til væksten i region Nordjylland. 

Musikkens Hus udgør ca. 20.000 m2 af en større masterplan for området mellem Nordkraft, Utzon Center og det nye område ved Østre Havn. Udover koncerthuset rummer arealet mulighed for et hotel, kontorer, kultur, detailbutikker, gastronomi, boliger og performance.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites