Nordisk Filmbiograf Køge

Køge Filmbiograf set fra Apotekergården

Køge Filmbiograf set fra Apotekergården

Ydelser vi leverede

Køge Bymidte har fået et nyt underholdningscenter som indeholder en Nordisk Film biograf og tre restauranter. Med hele seks sale, har Nordisk Film biografen 815 sæder i alt, og bringer derved fornyede muligheder for filmfornøjelser til biografgængere i Køge. 

Bygningen indgår som en del af moderniseringen af Køges historiske midte, hvor den nye "Underføring" på tværs af jernbanen, genskaber sammenhængen imellem by og havn. Biografkomplekset placeres helt centralt ved "Underføringen". 

Biografbygningen optager 3.175 m2 af det samlede hus, som i alt er på 4400 m2. Rambølls arkitekter har projekteret selve bygningen og udvendigt design, samt det indvendige design for biografen. Med erfaring fra tidligere biografbyggerier i bl.a. Næstved, Aarhus og Fields i Ørestaden har arkitekterne indsigt i både logistik, lovgivning samt akustik i forbindelse med netop denne type byggerier. 

Byggeriet af biografcentret i Køge har været præget af restriktioner for max højde på bygninger i området. Derfor har det været en designudfordring, at imødekomme ønsket om plads til seks biografsale, idet byggeriet samtidig har skulle indpasses i en bevaringsværdig urban kontekst, en restriktiv lokalplan samt tage hensyn til markante arkæologiske fortidsminder i undergrunden. 

Bygningen er disponeret med 4 etager og huser udover biografen også 3 restauranter som bl.a. tilbyder udskænkning på bygningens tagterrasse på 1. sal.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites