Ny Nørreport

Ny Nørreport Station

Ny Nørreport Station

Kontakt

Susanne Kalmar Pedersen

Projektdirektør
T: +45 5161 6243

Pladsen over Nørreport st. er blevet renoveret og har fået et helt nyt design og en helt ny funktionalitet, for at opnå mere mobilitet og bedre sammenhæng mellem stationen og byen. Biltrafikken er flyttet til den ene side af pladsen, og vejarealet er reduceret, alt imens pladsen er blevet generobret som attraktivt byrum for Københavns indbyggere og rejsende.

Da DSB, Banedanmark og Københavns Kommune gik sammen for at foretage en omfattende renovering af Nørreport Station, fik Rambøll opgaven at gentænke de forældede trafik- og signalløsninger på pladsen over Nørreport Station.

Nørreport er et centralt knudepunkt i den københavnske trafik og den mest trafikerede station i landet med flere end 250.000 rejsende dagligt. Før omlægningen har Nørrevoldgade over Nørreport Station primært været gennemfartsvej ikke kun for biler, men også for godstransporten, da den oprindeligt var den hurtigste vej gennem byen til og fra Nordhavns containerhavn. Kombinationen af tung lastbiltrafik og mange fodgængere var ikke optimal og et meget rodet trafiksystem samt dårligt fungerende trafiksignaler forværrede situationen yderligere. Den centrale del af pladsen over Nørreport Station fungerede som busterminal med traditionel skråopstilling og faste holdepladser, der var en meget ineffektiv og pladskrævende løsning. Når trafikken var på sit højeste var det kun en begrænset del af pladserne der var optaget. Stort set hele pladsen ovenpå Nørreport Station var således én stor trafikmaskine for biltrafik, en maskine der tilmed ikke fungerede særligt godt.

Den nye trafikplan har samlet al biltrafik i den ene side af pladsen og optimering af de nye intelligente trafiksignaler har betydet, at man nu kan klare sig med ét kørespor i hver retning mod før to. Samtidig er bussernes pladsforbrug og flow optimeret ved at skabe en kompakt busterminal med et ’magasin’ til busserne, hvorfra de bliver kaldt frem efter behov. Den nye plan inkluderer ydermere en forbedret løsning til cykelparkering, der samtidig fungerer som skybrudssikring vha. lokal afledning af regnvand (LAR) i de fordybede cykelstativer.

Denne nye løsning har skabt en fodgænger forbindelse mellem Nørreport Station og Middelalderbyens gågader, der er helt uden konflikter med biltrafikken og har således forbedret sikkerheden for fodgængerne, forbedret den visuelle kvalitet, optimeret pladsforbruget på selve pladsen og bidraget til byens klimatilpasning.

Omdannelsen af pladsen over Nørreport Station er sket med mennesket i centrum og med en holistisk tilgang, der ikke bare søger at løse de umiddelbare tekniske problemer, men som har et multi-funktionelt formål – nemlig at fremtidssikre og gøre København til en mere ’livable’ by for dens borgere, forretningslivet og de besøgende.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites