Ny trafikplan for byudvikling i Jyllinge

Jyllinge

Jyllinge

Kontakt

Rune Andreas Hoslt Harsløf

Rune Andreas Holst Harsløf

Civilingeniør
T: 5161 3657
Jesper Larsen

Jesper Larsen

Trafikplanlægger
T: +45 5161 3618

Rambøll har udarbejdet trafikplanen for udvikling af Jyllinge Bymidte og omkringliggende boligområder. Planen sikrer, at udviklingsmulighederne bevares og understøttes af gode forbindelser og adgangsforhold for al slags trafik i byområdet.

Trafikplan med fokus på byliv og udviklingsmuligheder

Jyllinge by har gennemgået en massiv forvandling fra et lille fiskerleje til en by med nu over 10.000 indbyggere. Undervejs i denne udvikling er der ikke tidligere udarbejdet en samlet trafikplan for udviklingen.

Roskilde Kommune har derfor i 2014 samarbejdet med Rambøll om en plan for forbedrende tiltag til trafikafviklingen i Jyllinge Bymidte og de omkringliggende boligområder.

Planen er et led i byens udviklingsprogram og den deraf afledte handleplan. For at sikre at mulighederne i byområdet bevares og understøttes af gode forbindelser og adgangsforhold, er der udarbejdet et forslag til en overordnet trafikstruktur for området, der både tager hensyn til de byrumsmæssige udfordringer og muligheder i udviklingsprogrammet, samt til en afvikling af trafikken i området der både tilgodeser biltrafikken og byens øvrige trafikanter.

Resultatet af planen er et idékatalog med løsningsforslag for trafikale tiltag i byen med tilhørende anlægsoverslag. Tiltagene skal siden implementeres i udviklingsprogrammet for byen på baggrund af dialog med borgerne og endelig politisk vedtagelse.

Løsningsforslagene er udarbejdet ud fra en opfattelse af, at enhver sti, vej, kryds og plads skal betragtes som et byrum, der skal betjene en trafikal eller en rekreativ funktion. Nogle steder er den ene funktion mere fremherskende end den anden, men intet byrum har kun én funktion, da den udgør rammen for et sted, hvor mennesker kan mødes, cirkulere og gøre ophold.

Planen er blevet til i et samarbejde mellem medarbejdere fra By, Kultur og Miljø direktørområdet i Roskilde Kommune og Rambøll, som har været rådgiver på opgaven.

Som indledning til opgaven havde Rambøll lavet en registrering af trafik og byrum i bymidten og udarbejdet en analyse af eksisterende forhold, som ville kunne have indflydelse på planen. Desuden var der udarbejdet en liste med mulige planmæssige løsninger, som både havde en geografisk og økonomisk variation, og som var i overensstemmelse med det allerede udarbejdede udviklingsprogram.

Rambølls materiale blev anvendt som grundlag for en co-creation workshop, hvor der blev udpeget muligheder og potentialer samt et overordnet bud på en samlet trafikplan.

Næste skridt

Selve trafikplanen og implementeringen af det første tiltag er vedtaget politisk. Flere tiltag skal nu implementeres i udviklingsprogrammet for byen på baggrund af dialog med borgerne.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites