Nyt bæredygtigt rådhus i Middelfart

Kontakt

Gitte Gylling Hammershøj Olesen

Gitte Gylling Hammershøj Olesen

Seniorkonsulent
T: +45 51612014

Ydelser vi leverede

Det nye rådhus i Middelfart er DGNB-platincertificeret og projektet er udvalgt til Klima100-publikationen, udgivet af Realdania og Sustania, der samler landets 100 bedste klimaprojekter. 

Rambøll har været ingeniørrådgiver for totalentreprenør 5E Byg på det nye bycenter i Middelfart. Projektet består af etablering af 40 boliger, 3.600 m2 butiksarealer og et nyt rådhus med plads til cirka 350 medarbejdere. 

Det nye rådhus bliver 8000 m2 fordelt på tre etager og etableres med lokaler i stueplan, som foreninger og andre kan bruge til lokale arrangementer for byens borgere. 

Bæredygtighed og DGNB-certificering 

Selvom der bygges et samlet kompleks bestående af boliger, erhverv og rådhus, er det alene Rådhus-delen, der DGNB-certificeres. Rambøll er DGNB Auditor samt hovedansvarlig for certificeringen i samarbejde med Henning Larsen Arkitekter. 

Middelfart Kommune ønskede at opnå en DGNB-platincertificering og i den forbindelse havde de store krav til materialernes toksicitet. 

I forbindelse med 5E Bygs udbud blev der udarbejdet en oversættelse af DGNB-systemets 33 produktkategoriers performancekrav, ligesom der blev indsamlet eksempler på byggevarer, der overholder performancekravene (kvalitetsniveau 2 og 3). 

Samarbejde 

For at opnå en bæredygtig bygning af høj kvalitet har der været fokus på den integrerede designproces fra start til slut i projektet. Projektet har været ledet af en tværfaglig koordinator og har omfattet ligeværdig deltagelse af en række eksperter med forskellig faglighed og med fokus på DGNB certificeringens kriterier (bæredygtighedscertificering). 

Projektet har involveret mange forskellige aktører f.eks. har totalentreprenøren 5E-Byg samarbejdet med Middelfart Kommunes jobcenter om rekrutteringsprojektet, Byg til Vækst, som medførte adskillige projektansættelser og praktikpladser i byggeprocessen.

Totalentrepenør: 5E Byg
Rådgivende ingeniører: Rambøll
Arkitekt: Henning Larsen Architects

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel: +45 5161 1000
Fax +45 5161 1001

Mail: ramboll@ramboll.dk

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918