Øresundsforbindelsen

Kontakt

Ib Enevoldsen

Ib Enevoldsen

Managing Director, Rambøll Danmark
T: +45 5161 6674

Åbningen af Øresundsforbindelsen i 2000 har ført til mere end blot én forbindelse mellem Danmark og Sverige. For mange indbyggere i regionen er deres dagligliv blevet ændret. Der bor eksempelvis nu mange pendlere i Sverige, som arbejder i Danmark. Overordnet er det kulturelle og økonomiske samarbejde mellem de to lande blevet styrket, hvilket har været en vigtig forudsætning for udviklingen af Øresundsregionens konkurrencedygtighed over for andre regioner i Europa.

Særligt høje miljøkrav til tunnel og bro

Forbindelsen er placeret i et miljømæssigt følsomt område. Der er derfor stillet høje krav til konstruktionen og det færdige produkt i forhold til miljøet.

Den 16 km lange forbindelse består af:
• 0,9 km2 drænet halvø nær Kastrup Lufthavn.
• 3,7 km nedsænket vej- og jernbanetunnel under sejlrenden Drogden i farvandet mellem Kastrup og Saltholm.
• 3,8 km kunstig skabt ø, Peberholm, syd for Saltholm, der også fungerer som dyrereservat.
• 7,8 km bro mellem Peberholm og Lernacken i Sverige. Hovedfaget er udformet som en 490 m skråstagsbro med pyloner, der rækker 240 m op over vandhøjde.

Øresundsbroen var ved sin åbning den bro i verden med det største spænd for kombineret vej og tung jernbane.

Et rådgivende samarbejde

Forbindelsen er bygget, ejet og drevet af Øresundskonsortiet, hvor den danske og svenske stat hver ejer 50 procent. Rambøll fungerede som hovedrådgiver i den internationale joint venture rådgivergruppe, Øresund Link Consultants (ØLC). Rådgivergruppen fik i 1993 ansvaret som husrådgiver for Øresundskonsortiet efter at have vundet en designkonkurrence om broen. ØLC fungerede som husrådgiver både i forbindelse med projekteringen og under udførelsen af forbindelsen. Efter udførelsen er Rambøll rådgiver for Øresundskonsortiet i forbindelse med inspektion af beton- og stålkonstruktionerne på hele forbindelsen.


Rambøll arbejder med alle aspekter af brorådgivning på dansk og internationalt plan.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites