Opmåling af Forsvarets bygninger

Opmåling med 3D-scanning

Opmåling med 3D-scanning

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har valgt Rambøll til at stå for digital opmåling og registrering af Forsvarets bygninger. Målet er at skabe et ensartet overblik over bygningernes tegningsgrundlag, der gør det nemmere at sikre effektiv drift og vedligeholdelse.

Med en ejendomsportefølje på 2,6 millioner m2 er Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse blandt Danmarks største ejendomsforvaltere. Nu indledes første etape af digital opmåling og registrering af Forsvarets samlede bygningsmasse, som skal give et ensartet overblik over bygningernes tegningsgrundlag, og dermed gøre det nemmere at sikre effektiv drift og vedligeholdelse. Rambøll står for opgaven.

I første etape skal 21 lokationer på i alt 215.000 m2 opmåles. Første opmåling bliver af Svanemøllens Kaserne i København. Her skal 5.000 m2 3D scannes, 3D modelleres og dataregistreres.

”Vi bruger 3D scanningen som grundlag for 3D bygningsmodeller. Det giver kunden det fulde overblik over eksisterende forhold på rumniveau. Dermed tilvejebringer vi ensartet dokumentation, som kunden kan benytte i driftsopgaver, til at opnå produktivitetsgevinster eller som grundlag for en investeringsstrategi til fremtidige investeringer i ejendomsporteføljen”, siger Daniel Maimann, som er Rambølls projektleder på opgaven.

Scanningen foregår ved hjælp af forskelligt scanningsudstyr tilpasset til bygningernes kompleksitet og som imødekommer kundens tolerancekrav.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse forvalter 6.000 bygninger med i alt 110.000 lokaler fordelt over hele landet. Opmåling af den samlede bygningsmasse kommer til at forløbe over de kommende år.

Digital Bygherrerådgivning

I Rambøll har vi lanceret et initiativ under Bygherrerådgivning, som vi kalder Digital Bygherrerådgivning. Med Digital Bygherrerådgivning gør vi det nemt for bygherre at overskue mulighederne i digitalisering og udnytte potentialet til projektoptimering i alle faser. Læs mere her.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites