Optimeret mobildækning til DSB-passagerer

Trains

Trains

Kontakt

Frede Lillelund

Afdelingsleder
T: +45 5161 6045

Ydelser vi leverede

Størstedelen af de danske regional- og intercitytog er blevet forsynet med signalforstærkere, som skal sikre en forbedret og mere stabil mobildækning. Rambøll har bistået DSB samt TDC, Telia, Telenor og 3 under testfasen, for at sikre en optimal effekt af installationerne.

For stadig flere danskere er det essentielt at have en stabil mobildækning når man færdes i det offentlige rum. Særligt for passagerer, som benytter offentlig transport, har en optimal forbindelse betydning for rejseoplevelsen. Med dette nye tiltag vil DSB-rejsende derfor fremadrettet kunne opleve en væsentlig forbedring af mobildækningen.

”Vi ser for tiden et stort udviklingspotentiale på tværs af telekommunikationssektoren. I takt med forbrugernes stigende forventninger til mobildækning landet over, identificerer vi flere steder, at hidtidige løsninger har potentiale til at blive opdateret. De positive resultater der er opnået med projektet, tegner derfor godt for den videre udvikling” siger Frede Lillelund, afdelingsleder i Rambøll.

Ny metode til opgradering af mobildækningen

DSB har i samarbejde med de fire teleoperatører implementeret en repeaterløsning. Denne repeater modtager signalet fra togets tag, og forøger dets rækkevidde ved at gentage og sende signalet ind og ud af toget.

Ved at anbringe antenner på taget, udnytter man samtidig togets højde til at skabe en forbedret position til at modtage og sende mobilsignalet til nærmeste mobilstation. Kombinationen af repeatere og antenner uden på toget sørger for, at passagerer ikke mærker den kraftige dæmpning af mobilsignalet, men at signalet fra mobilnettet bliver opfanget af de ydre antenner og videresendt ind i togvognen af mini-sendere.

Rambøll har kontrolleret og testet systemet under montage og indledende prøvekørsler samt kvalitetstjekket installationerne af prototypen i alle togtyper som DSB benytter. Udstyret er leveret af Telpartner.

Projektet har krævet flere ture i tomme tog for at teste systemet, samt dækket alt fra måling af kabler og testsignaler på en spektrumsanalysator til at skulle måle den faktiske mobildækning under kørsel.

 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites