Danmarks første passivhuse

Kontakt

Johannes Thuesen

Johannes Thuesen

Ingeniør
T: +45 5161 5831

Ydelser vi leverede

Passivhuse kan blive en fast del af fremtidens boligbyggeri i Danmark. Husene har et meget lavt energiforbrug, hvilket er nødvendigt for at løse verdens klimaproblemer. KOMFORT-husene i Vejle bliver dermed et pejlemærke for fremtidens byggeri og den energipolitiske debat. KOMFORT-husene er samtidig et projekt, der integrerer passivhus-konceptet i den velkendte danske arkitektur og byggestil.

Lavt energiforbrug

I Passivhusene kan man klare sig uden traditionelle varmekilder som f.eks. radiator eller gulvvarme. I stedet genanvendes varmen via et ventilationsanlæg, der udnytter overskudsvarmen i boligen. Det samlede årlige energiforbrug må højst være 120 kWh/ m2 – altså inklusive el, varmt brugsvand mv., og samtidig stilles der krav til husets tæthed. For at leve op til betegnelsen passivhus må det årlige energiforbrug til opvarmning højst være 15 kWh pr. m2. Det lave varmeforbrug opnås via optimal isolering, ventilation og udnyttelse af passiv solvarme.

Rambølls rolle

I samarbejde med DTE Byg og AART Arkitekter har Rambøll stået for opførelsen af et af de ti KOMFORT HUSE. Rambølls ydelser omfatter alle ingeniørarbejder, herunder projektering af konstruktioner, ventilation og VVS, samt PHPP-beregninger (Passiv Haus Projektierungs Paket). Disse beregninger udføres for at sikre, at huset lever op til de gældende krav om et maksimalt varmeforbrug på 15 kWh/m2 per år i et passivhus.

De første KOMFORT huse stod færdige i sommeren 2008.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918