Strategisk PCB-kortlægning i Hvidovre Kommune

Kontakt

Lisbeth Odsbjerg

Projektchef - Kemiingeniør
T: +45 5161 3993

Ydelser vi leverede

Rambøll har udført en omfattende strategisk kortlægning og undersøgelse af PCB i Hvidovre Kommunes bygninger. Den særlige kortlægningsmetode har sikret hurtig indgriben og målrettet forbedring af indeklimaet de steder, hvor man har været udsat for størst PCB-påvirkning. Det har sparet kommunen for tid og penge.

Til forskel fra andre og ældre metoder har Rambølls strategiske kortlægning af PCB  bygninger gjort det muligt at nøjes med at undersøge de få ejendomme, der tilhører en såkaldt højrisikogruppe. I Hvidovre Kommune var der tale om 25 ejendomme.

Uden den strategiske kortlægningsmetode ville man have været nødsaget til at undersøge alle bygninger opført i perioden 1950 til 1977, hvor brugen af PCB endnu var lovlig. En sådan undersøgelse ville give et meget stort antal prøver, hvoraf en stor del ville være helt overflødige og koste ekstra tid og penge.

Proces i overskuelige etaper 

Rambøll har udført den strategiske kortlægning af PCB i Hvidovre i etaper. Første skridt var en kortlægning af eksisterende bygningsdata på skrivebordsniveau. Her blev der udarbejdet en risikoprofil for hver enkelt bygning, blandt andet på baggrund af oplysninger om bygningens alder, anvendelse og risiko for eksponering af brugerne.  Derefter blev der foretaget en visuel inspektion af bygningerne for at vurdere, om kortlægningen stemte overens med bygningernes tilstand, og om der sås tegn på PCB-kilder.

Efter kortlægningen blev bygningerne opdelt i grupper med ingen, lille eller høj risiko for uacceptabelt PCB-indhold i indeklimaet. Det lagde fundamentet til en specifik undersøgelse af PCB på de steder, hvor kortlægningen har vist, at der kan være problemer. Det vil sige, at kortlægningen afgør, hvor der måles for PCB i indeklimaet.

Fordele ved Rambølls strategiske kortlægningsmetode:

  • Metoden skaber et solidt grundlag for at udarbejde en målrettet strategi
  • Strategien betyder, at man kan nøjes med udelukkende at undersøge relevante bygninger
  • Metoden giver et hurtigt og præcist overblik
  • Metoden er en forudsætning for at formidle resultaterne på åben vis til interessenter
  • Metoden sparer kunden for tid og penge, fordi den gør det muligt at begrænse indsatsen til de ejendomme, der reelt udgør en risiko 
  • Generelt betyder det, at kundes ressourcer kan anvendes optimalt i kampen mod det sundhedsskadelige stof

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites