PCB-undersøgelse i boligforening ved Herning

Der blev ved undersøgelsen konstateret store mængder PCB i gummifuger omkring vinduer og døre

Der blev ved undersøgelsen konstateret store mængder PCB i gummifuger omkring vinduer og døre

Kontakt

Lisbeth Odsbjerg

Projektchef - Kemiingeniør
T: +45 5161 3993

Rambøll har udført en omfattende PCB-undersøgelse af Fællesbos boligblokke i Gullestrup ved Herning.

Undersøgelsen blev foretaget i forbindelse med et større renoveringsprojekt, der bl.a. omfatter nedrivning af en boligblok med 50 lejligheder i sommeren 2011 samt udskiftning af vinduer i forbindelse med facaderenovering. Blokkene er opført i starten af 1970’erne, hvor det stadig var tilladt at anvende PCB i byggematerialer.

Rambøll foretog en omfattende inspektion af bygningerne for at identificere eventuelt PCB-holdige materialer. I bygningerne var der gummifuger omkring vinduer og døre, mellem betonelementer, ved altaner og i lejlighedsskel. Desuden var der termoruder fra starten af 1970’erne og malede betonelementer, som potentielt kunne indeholde PCB. 

PCB i gummifuger og forseglingslim

Der blev taget prøver af disse materialer til analyse for PCB, og der blev både konstateret høje koncentrationer af PCB i gummifuger og i forseglingslimen i termoruderne. I gummifugerne var der koncentrationer på op til 3.400 mg/kg og i forseglingslimen var der over 200.000 mg/kg.

På grund af de høje værdier var der mistanke om afsmitning af PCB til sekundære materialer som trækarme og betonvægge. Derfor blev der udtaget og analyseret prøver fra tilstødende materialer bl.a. betonvægge, hvorfra der blev udtaget borekerner, så det var muligt at følge indtrængningen af PCB ind i murværket. Resultaterne viste, at der var sket indtrængning af PCB til både karme og betonvægge i op til 2,5 cm dybde.

Afdampning af PCB til indeluften

For at undersøge om der var sket afdampning af PCB til indeluften i lejlighederne, foretog Rambøll indeklimaundersøgelser i flere lejligheder. Målingerne viste koncentrationer mellem 27-80 ng/m3, hvilket er langt under Sundhedsstyrelsens aktionsværdier på hhv. 3000 ng/m3 for straksindgreb og 300 ng/m3 for indgriben på sigt. Det var altså ikke nødvendigt med indgreb i de lejligheder, som ikke skulle rives ned i forbindelse med projektet.

Alle de PCB-holdige materialer, der skulle fjernes i forbindelse med ombygning og nedrivning, blev håndteret og bortskaffet som farligt affald og sendt til Kommune Kemi. 

Der blev, i forbindelse med nedrivning af de ca. 50 lejligheder, fjernet op mod 3 km PCB-holdige gummifuger samt beton i minimum 2,5 cm dybde bag alle fugerne.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites