Plant et frø for nye fællesskaber

Plant et frø for nye fællesskaber

Plant et frø for nye fællesskaber

Kontakt

Trine Relster

Trine Relster Thouber

Antropolog, Procesrådgiver, København
T: +45 5161 4534

Ydelser vi leverede

Projektet handler om at undersøge, hvordan man kan skabe nye fællesskaber i almene boligafdelinger på nye måder. Vi sender tre projekthold ud til tre forskellige almene boligafdelinger.

Udfordringen

I stort set alle almene boligafdelinger er der en udfordring med at skabe fælleskab(er) og med at få beboerne til at engagere sig lokalt. Ét er at skabe gode rammer og at etablere et fælleshus eller et aktivitetshus, et andet er at få folk til at bruge det og tage ejerskab til rammerne. Projektet undersøger, hvordan vi skaber reelle fællesskaber, der er vedvarende. Alle efterspørger det, men få har knækket koden i den almene sektor.

Grønne fællesskaber

Modsat oplever vi i disse år en urban grøn bølge, der spirer gennem de store byer. Ildsjæle og grønne projekthold skaber plantekasser, møbler og andre tiltag i karrégårdene, hvor den velstående, kreative middelklasse deltager med stor iver. Her er et stort engagement, helt lokalt. Måske fordi det er ressourcestærke beboere, man inddrager, måske fordi gevinsten er tydelig – en tomat i gården. Måske fordi metoden er anderledes, og det er nemt at føre videre.

Fællesskab kan være mange ting, og på mange niveauer. At man siger hej til naboen, kan også være fællesskab. Dette kan være svært at måle, men interviews med afdelingen kan give et pejlemærke, om der er et nyt og/eller stærkere fællesskab. Det er et mål for projektet, at der gror nye fællesskaber i afdelingen.

Vidensdeling

Vi forener vores viden fra de almene boligområder med de kreatives ildsjæles viden. Med projektet tager vi metoderne og erfaringer fra de grønne ildsjæle (TagTomat, Thomas Dambo og Creative Roots) og afprøver deres erfaringer på tre konkrete projekter i tre almene boligafdelinger – Folehaven i Valby, T13 i Brøndby Strand og Skoleparken i Hillerød.

Vi finder nye veje til at skabe vedvarende fællesskaber i de almene boligafdelinger. På den måde skaber vi et laboratorium, hvor vi drager på erfaringerne fra de grønne by-projekter og vores erfaring fra de almene boligområder for at finde nye måder at skabe vedvarende fællesskaber i de almene boliger. Fællesarealerne er platformen, men det er metoderne, der bliver udfordret, så Danmarks almene boligafdelinger i fremtiden kan finde nye måder at udvikle fællesskaber, samtidig med at de får skabt konkrete projekter på fællesarealerne. Dermed er vidensdeling i projektet, og med resten af det almene Danmark, en vigtig forudsætning for projektet.

Mål: At plante lokale frø

Målet med alle tre projekter er, at de skal drives videre af de lokale beboere, og at det skal være brugervenligt, forstået på den måde at beboerne skal være rustet til at drive projekterne videre i projektfasen. Derfor får beboerne rådgivning, efter projektet er afleveret, og vi evaluerer det ved projektets afslutning – og med to efterfølgende evalueringer i 2016 og 2017.

De tre udvalgte almene boligafdelinger står alle overfor en omfattende helhedsplan men på forskellige stadier af renoveringsprocessen. De har således sammenlignelige udfordringer. Derfor er det også en målsætning for projektet at skabe netværk mellem afdelingerne. Vi afslutter forløbet med en samlet studietur, og vi vil efterfølgende (i 2016 og 2017) undersøge, om netværket lever videre.

Projektet er finansieret af Ministeriet for by, bolig og landdistrikter. Rambøll faciliterer processen og sikrer vidensdeling. Projektet er udviklet i samarbejde med TagTomat, Thomas Dambo og Creative Roots.

Læs mere om projektet på Facebook: www.facebook.com/plantetfro

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites