Rask Mølle Skole

Rask Mølle Skole

Rask Mølle Skole

Kontakt

Per Damgaard-Sørensen

Per Damgaard-Sørensen

Senior Chief Consultant, Headquarters and Commercial (RAM)
T: +45 5161 2475

Bygningen er indrettet overskueligt og med varierende opholdszoner, der giver gode pædagogiske rammer for børn og voksne. Arkitektonisk tilstræbes et spændende formsprog, der motiverer børnenes kreativitet og skaber et inspirerende læringsmiljø, der via det favnende cirkelslag kan angribes fra alle sider.

Bygningen til den nye SFO og indskoling er et hus, der giver plads til fordybelse og inspiration, men indbyder til leg og spontanitet. Det har været et fokus, at børnene fra første møde med den nye SFO/indskoling får et tilhørsforhold hertil og føler en tryghed og hjemlighed i bygningen. Det er afgørende for en tryg og udfordrende børnehverdag og med tanke på husets primære brugere – børnene – er der derfor bevidst blevet arbejdet med bygningens skala for at kunne skabe disse nære, trygge miljøer.

For at skabe en bygning, der kan rumme børns mangfoldighed og behov for udfoldelse, er der taget udgangspunkt i den traditionelle landsby med dens torve, stræder og gader - også en landsby har en høj grad af diversitet og er i stand til at optage mange forskellige tempi. Strukturen i bygningen bliver derfor med dens mange nicher, rum, møbler og torvet som landsbyens et kreativt miljø med mulighed for mange forskelligartede aktiviteter. Det hele favnes af en stærk genkendelig form - cirklen, hvilket giver bygningen et markant og genkendeligt udtryk, som børnene naturligt vil identificere sig med - jeg går i det runde hus...

Bygningen er udført som lavenergiklasse 2015 og fremstår i dag som Hedensted Kommunes reference i forhold til undervisningsbyggeri.

Fakta om projektet

Kunde: Hedensted Kommune
Periode: Fase 1 (nybyg): 2011 – 2013, Fase 2 (Ombyg.): 2016 - 2017
Omfang: 1759 m2 nybyg, 6120 m2 ombyg.
Arkitekt: Rambøll
Samarbejdspartnere: Sloth Møller, Esbensen 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites