Regnvand skaber liv i ’Den blågrønne haveby’

Kontakt

Christian Nyerup Nielsen

Christian Nyerup Nielsen

Director, Climate Adaptation & Landscape
T: +45 5161 6277

Danmarks største klimatilpasningsprojekt 'Den blågrønne haveby' i Kokkedal, nord for København, er med til at forbedre livet for borgerne; miljømæssigt, socialt og kulturelt.

Globale klimaændringer får vandet i vores byer til at stige. Et skybrud kan have fatale følger for hospitaler, infrastruktur og folkesundhed. Og hyppigere mindre regnskyl kan oversvømme kældre og skabe skadedyrsproblemer, fordi kloaksystemerne ikke er gearet til at følge med. 

Danmarks hidtil største klimatilpasningsprojekt; 'Den blågrønne haveby' i Kokkedal vil ikke bare beskytte mod sådanne skader, men også udnytte de større regnmængder positivt, så vand bliver en gode i byen – både visuelt, socialt og sundhedsmæssigt.

Vand der skaber fællesskab

Kokkedal er en bydel, som har oplevet store oversvømmelser med omfangsrige skader til følge i forbindelse med store sommerregnskyl. Området er desuden præget af at være nedslidt og huse mange forskellige grupperinger blandt borgerne. Derfor er et af projektets hovedformål at skabe udendørs arealer, som kan sætte rammen om det gode fællesskab og samtidig give den nedslidte bydel et tiltrængt løft.

"’Den blågrønne haveby’ har potentialet til at kunne løfte hele Kokkedal og blive en ny start for byen. Vi kan se frem til en helt ny bæredygtig bydel, hvor vandet er med til at knytte borgerne sammen og skabe fællesskab. Jeg tror på, at projektet her kan være med til at gøre Kokkedal til et bedre og mere trygt sted at bo", udtaler borgmester i Fredensborg Kommune, Thomas Lykke Pedersen.

En stor del af tilpasningsplanen i Kokkedal går ud på at udvide en eksisterende å, genskabe det oprindelige vandkredsløb og skabe en deltaformation, så vandet forgrener sig ind gennem byen:

”Det er ikke bare æstetisk flot men skaber også et bedre økosystem, en social sammenhængskraft, øgede ejendomspriser og bedre trivsel i byen”, forklarer projektleder i Rambøll, Christian Nyerup Nielsen.

Social klimatilpasning kan inspirere udlandet

At bruge regnvand til at bringe Kokkedal tættere sammen og forene klimatilpasning af den nærliggende Usserød Å med fornyelse af en forstad i Kokkedal er et best practise eksempel på, hvordan lokal håndtering af regnvand og sikring mod oversvømmelser kan kombineres med at skabe rekreative værdier og nye aktive steder, hvor borgere kan mødes:

 ”Vi har at gøre med et projekt, der kombinerer klassisk klimatilpasning med byudvikling på en innovativ og kreativ måde, som jeg tror, vil danne skole fremover. Ikke bare herhjemme – men også i udlandet”, siger formand for Fredensborg Kommunes Plan- og Klimaudvalg, Lars Simonsen.

Projektområdet dækker en 69 ha stor bydel med ådal, skole, plejecenter, hal, center og boligområderne Egedalsvænge, Byengen, Nordengen, Skovengen og Engen. I alt bor der cirka 3000 mennesker i projektområdet.

Rambølls rolle i projektet

Som underrådgivere står Rambøll for at skabe projekteringsgrundlaget og herefter foretage den hydrauliske og tekniske detailprojektering, klimatilpasning og den lokale og rekreative anvendelse af regnvand.

Med til at skabe grundlaget hører foruden det tekniske grundlag en række møder med kommune, forsyning og interessenter som boligforeninger, beboerklubber, idrætsklubber, naturfredningsforening etc. Formålet med det er at skabe det nødvendige lokale engagement og forankring. Rambøll bidrager desuden til en udgiftsfordeling mellem kommune og forsyning i henhold til gældende regler for klimatilpasning.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites