Remiseparken - vild natur midt i byen

Visualisering af Remiseparken

Visualisering af Remiseparken

Kontakt

Sirkku Singer

Sirkku Singer

Arkitekt, Landskabsarkitekt, København
T: +45 5161 7299

Rambøll skal sammen med BOGL stå for fornyelse af Remiseparken på Amager. Ambitionen er at levere en løsning, der er robust og vil skabe sammenhængskraft og fællesskab i Urbanplanen, men som også bliver en attraktion for alle Københavnere. Parken skal invitere til aktiviteter i forskellige tempi - fra slentretur gennem frugtlunden til skate og cykling. Bakkerne bringes i spil til klatring og leg og mod syd kan man gå på opdagelse i Ellesumpens vilde natur. I Remiseparken får du oplevelsen af at være tæt på den vilde natur.

- Urbanplanens rytmiske, veldefinerede ramme er i stærk kontrast til parkens frodige og vilde udtryk. De kvaliteter vil vi holde fast i og styrke i fornyelsen af Remiseparken. Parkens mange kvaliteter kan bringes i spil på ny gennem en fornyelse af parken, frem for en omfattende omlægning. Forslaget bygger derfor på at forstærke, forbedre og styrke eksisterende kvaliteter, tilføre nye elementer og skabe bedre sammenhæng og forløb, siger Sirkku Singer, som er Rambølls landskabsarkitekt på projektet.

Remiseparken fornys, så den bevarer de særlige kvaliteter parken allerede indeholder, mens den samtidig på en holistisk og nænsom måde opdateres, så den modsvarer nutidens krav om klimasikring, tilgængelighed, kvalitet og multifunktionalitet. Derfor er der sammensat et hold med stærke kompetencer inden for design og projektering af parker og erfaring med klimatilpasning og skybrudsløsninger men også procesfacilitering, så den bedst mulige samskabelse med brugerne af parken kan finde sted under hele projektforløbet.

Både BOGL og Rambøll har i flere projekter arbejdet for Københavns Kommune som bygherre og har mange års erfaring i at arbejde med alment boligbyggeri og boligsociale helhedsplaner. BOGL og Rambøll står begge bag en lang række projekter, hvor regnvandshåndtering og klimasikring har været centralt for projektet, og er altid tænkt ind i de tidlige faser, så der skabes det bedste og smukkeste resultat.

BOGL og Rambøll har i flere projekter arbejdet tæt sammen, bl.a. på renoveringen af udearealerne til den boligsociale helhedsplan Farum Midtpunkt, og har derigennem opnået gode samarbejdsrelationer, som sikrer, at vi udnytter hinandens faglige bredde og indsigt.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites