Renovering af Herning bymidte

Renovering af Herning gågade er afsluttet i 2017.

Renovering af Herning gågade er afsluttet i 2017.

Kontakt

Pia Jacobsgaard-Iversen

Pia Jakobsgaard-Iversen

Markedsdirektør, Trekantområdet
T: +45 51615605

Rambøll har over flere etaper varetaget planlægning, projektering og udførelse af gågaderenovering for Herning Kommune. Senest etape 4, som er den primære gågadestrækning. Projektet er udført i samarbejde med Herning Vand og andre ledningsejere. 

Gågaderenoveringen er udført med Schønherr som landskabsarkitekt i de første etaper, hvorefter Rambøll, Byudvikling & Landskab har været skitserende landskabsarkitekt på etape 4. Rambøll har udover skitsering og projektering varetaget udbud og tilsyn i anlægsfasen, herunder økonomisk styring. 

I projektet er der lagt vægt på grønt i øjenhøjde, både i form af nye opholdsøer med beplantning, og med mange nye træer, der flyttes væk fra facaderne for at skabe bedre kig til de flotte facader i Bredgade. Borgerne i Herning ønskede plads til mere leg samt mulighed for mere ly og læ. Dette ønske er sikret i form af en række nye, grønne elementer, fem legeelementer, et nyt opholdsområde til udeservering cirka midtvejs på strækningen, samt en plads med vand ved Bryggergade. Derudover lægges der en helt ny og unik gågadebelægning og alle underjordiske ledninger vil blive udskiftet. 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites