Renovering af kirker – Vestervang Kirke, Sindal Kirke, Helligåndskirken

Kirkerum i Sindal Bykirke

Kirkerum i Sindal Bykirke

Kontakt

Tina Andersen

Arkitekt MAA, Aarhus
T: +45 5161 2481

Ydelser vi leverede

Vores arkitekter har en række renoveringsprojekter af kirkebyggerier på referencelisten. Ud over at renovere og opdatere bygninger og interiør har opgaverne bestået i at tilpasse rummene til den faktiske brug i tæt samarbejde med menighedsrådene.

Vestervang Kirke, der blev indviet i 1970, har gennemgået en gennemgribende modernisering, bestående af tre etaper, hhv. nyt tag, udbygning af sognegården og som afslutning, kirkerummet. Der er inden opstart udarbejdet en helhedsplan i tæt samarbejde med menighedsrådet, så der var et klart mål at gå efter. Ud over at renovere eksisterende forhold har det været ønsket at tilføre en arkitektonisk klarhed til hele bygningskomplekset og etablere en gennemgående materialeholdning, så sognegården fremstår som en sammenhængende helhed.

Et af målene for den indvendige istandsættelse af Sindal Kirke var et ønske om at få en bedre sammenhæng og helhed i hele kirken lige fra indgang og våbenhus til korområdet. Med farvemæssige greb blev loftet tilpasset til de lyse nuancer i freskomalerierne, og belysningsniveauet i korområdet blev hævet for at understøtte freskomalerierne på væggene og samtidig signalere, at det er korområdet, der er kulminationen. De smukke freskomalerier af Elof Risebye på væggene fra 1921 er bevaret og restaureret. For at skabe bedre forhold for koret er pulpituret udvidet i begge sider med et bjælkefag.

Helligåndskirken, som blev opført i 1984, er siden blevet udvidet med et nyt tårn, og senest med en udvidelse af sognegården. De eksisterende rammer var blevet for trange, så en tilbygning var tiltrængt. Der er således sket udvidelser, så omfang af mødelokaler og konfirmandlokaler er blevet forøget, samtidig med at der i udformningen er opnået en stor fleksibilitet mht. størrelse og brug af rummene.

Samarbejdspartnere:

  • Viborg Ingeniørerne (Vestervang Kirke, Viborg)
  • DPR Ingeniørerne (Sindal Bykirke)
  • NS Rådgivende Ingeniører A/S (Helligåndskirken, Hasle)

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites