Ringbanen

S-tog i København, Danmark

S-tog i København, Danmark

Kontakt

Niels-Erik Esmann

Niels-Erik Esmann

Projektchef
T: +45 5161 8679

Ydelser vi leverede

Ringbanen er en ny, tværgående linie på det storkøbenhavnske S-banenet. Hér får passagererne mulighed for hurtigt og bekvemt at skifte til de andre S-togslinier, busser, regionaltog samt metroen. Derved forbedres sammenbindingen af det offentlige transportsystem i Storkøbenhavn.

For Bane Danmark var formålet at få anlagt en ny højfrekvent S-bane, som krydser alle andre S-togslinier, metro, og enkelte store bus knudepunkter. Yderligere var det også et krav at der var mulighed for at have godstrafik på banen.

Ønsket er opfyldt ved en opgradering af den gamle del af bane nettet, anlæggelse af 4 km ny bane, samt anlæggelsen af 6 nye stationer.

Projektet har budt på store styrings og koordineringsopgaver, idet man ønskede at renovere skinneanlægget på en banestrækninger med i megen trafik uden at skabe unødig gene for den daglige drift, og samtidig havde nybyggeri i tæt beboede områder. Alt sammen inde for en stram tidsplan.

Projektet sammenbinder det offentlige transportsystem i hovedstadsområdet, og forbedre den tværgående transport som er nødvendig for så mange brugere, men som ikke i tilstrækkelig grad har været forudset i tidligere trafikplaner.

Under hele projektet havde Rambøll rollen som koordinerende Byggeleder, og har desuden bidraget med følgende ydelser:

  • Design gennemgang af fase 2 rapporter for banestrækningen ”Ringbanen”
  • Miljøtekniske og geotekniske forundersøgelser.
  • Sikkerhedsplaner. Sikkerhedsplanen sætter rammen for sikkerhedspolitikken, identifikation af fare, risikoanalyser osv. for hele banestrækningen, samt håndteringen i konstruktionsperioden. Parallelt hermed kørtes myndighedshåndteringen.

Projektarbejdet er vundet i udbud mellem flere store rådgivere, og er udført i samarbejde med personale fra Bane Danmark, og flere af de større rådgivnings huse og entreprenørvirksomheder.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites