Ringe station, Byrum ved passage under banen

Ringe Station

Ringe Station

Kontakt

Jesper Bredgaard

Jesper Bredgaard

Senior chefkonsulent, Aarhus

Malene Munch

Afdelingsleder for Byudvikling og Landskab, Aarhus og Vejle
T: +45 5161 4183

Ydelser vi leverede

Rambøll har udarbejdet et vinderprojekt i forbindelse med en projektkonkurrence, og har efterfølgende udviklet idékoncepter samt gennemført skitse- og hovedprojekt, udbud samt byggeledelse.

Konkurrenceforslaget er rodfæstet i mobilitetens byrum, og formår at løse den udfordrende opgave det er at skabe god tilgængelighed for alle samt at tilføre synergi imellem transit- og opholdsrum.
De nye pladser og passagen er udarbejdet med stort fokus på tryghed og belysning. Belysningen guider og skaber wayfinding mellem byrummene og passage, der åbner sig med skrå kanter i terrænet.

Forslagets materialitet er robust og har stærke referencer til stedets ånd. Byens og Banegårdspladsens gule klinkebelægning udvides og favner byrummet mod vest. Øvrige materialer er asfalt, samt cortenstål, et materialevalg inspireret af det historiske jernstøberi der grænser pladsen i øst.

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel: +45 5161 1000
Fax +45 5161 1001

Mail: ramboll@ramboll.dk

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918