Royal Arena - en højteknologisk bygning ud over det sædvanlige

Kontakt

Kim Benny Larsen

Kim Benny Larsen

Afdelingsleder, El & Sikkerhed
T: + 45 5161 1321

Københavns nye højteknologiske multiarena skal huse alt fra ishockey, svømning og håndbold til store koncerter. Det stiller store krav til håndtering af indeklima, belysning, akustik og sikkerhed.

De mange forskelligartede aktiviteter, der skal finde sted i Royal Arena betyder, at husets anlæg skal kunne håndtere et bredt spektrum af udfordringer som eksempelvis indeklima ved ishockey, belysning ved tv-transmitterede sportsbegivenheder og scenerøg ved koncerter uden fejlalarmer fra det avancerede automatiske brandalarmanlæg.

Kompleksiteten ved den type tekniske anlæg findes ikke mange steder i Danmark.

Rambøll har udført fagtilsyn på og koordineret grænseflader mellem 32 fagentrepriser.

For at håndtere og facilitere grænseflader for de komplekse installationer har Rambøll dagligt været i tæt dialog med alle parter på projektet helt fra de enkelte entreprenører til totalrådgiver, myndigheder og bygherre.

Specielle tekniske anlæg

El-forsyningsanlægget er ét eksempel på en særlig teknisk løsning, idet arenaen er udført med egne transformerstationer og koblingsrum for højspændingsforsyningen. Det giver en ekstra sikkerhed ved forsyningen at der kan kobles mellem de interne transformerstationer.

"Det er et helt unikt og spændende projekt at være en del af, da installationerne i arenaen er i en volumen, der ikke ses så tit i Danmark. Vores VVS-tilsynsførende udførte for eksempel test af alle toiletter, som krævede hjælp fra rigtig mange mennesker til at trække ud i alle toiletter nogenlunde samtidig, for at sikre at det bagvedliggende afløbs- og kloaksystem kunne håndtere vandmængden som ved en pause til koncert eller lignende”, siger Martin Vedel Sømberg, som er projektleder.

Banebrydende elektronisk brandmandspanel

Multiarenaen danner ramme om sportsbegivenheder med plads til 12.500 tilskuere og koncerter med 16.000 siddende og stående gæster.

I et multifunktionelt hus som Royal Arena, hvor så mange mennesker skal opholde sig samtidig, stilles der naturligvis store krav til brandsikkerhed. Det handler om, at man skal sikre hurtigt detektering af en brand, så folk kan komme sikkert og hurtigt ud, og samtidig skal man kunne håndtere sceneshows med fyrværkeri og lignende som så ikke må føre til fejlalarmer. Royal Arena har som den første bygning af sin art i Danmark fået installeret et ABA-anlæg (Automatisk Brand Alarmering) med elektronisk brandmandspanel baseret på touchskærme.

"Det optager mindre plads end traditionelle brandmandspaneler, kan give mere præcise og flere nyttige informationer i forhold til brandberedskabets indsats, og så er det fleksibelt i forhold til fremtidige ændringer. I fremtiden kan man forestille sig, at ABA-anlægget kan udbygges med en tabletløsning, så brandberedskabet allerede i deres biler på vej til et udkald vil kunne modtage informationer til gavn for deres indsats", siger Martin Vedel Sømberg.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites