Screening af teknologier til behandling af organisk dagrenovation

Bioaffald

Bioaffald

Kontakt

Per Haugsted Petersen

Per Haugsted Petersen

Senior Konsulent
T: +45 5161 5857

Ydelser vi leverede

Rambøll har udført en identifikation og screening af fire relevante teknologier til forbehandling af kildesorteret separat indsamlet bioaffald, der omfatter madspild og andet organisk affald fra husholdninger. Screening af teknologier til forbehandling af organisk dagrenovation er udført for Klintholm I/S. 

For hver af de fire udvalgte teknologier blev der udarbejdet:

  • Teknisk beskrivelse og vurdering af egnethed og behandlingseffektivitet
  • Potentiale for separat indsamling af bioaffald
  • Anlægs- og driftsomkostninger
  • Forslag til placering
  • Energibalance og klimaeffekt

Merværdi for kunden

Ved udarbejdelse af et oplæg til screening af "Best Available Technologies" til forbehandling af bioaffald blev Klintholm I/S opmærksom på, hvilke teknologier de fremadrettet kan vælge. Dermed kan der etableres et forbehandlingsanlæg, der kan sikre behandling og dermed afsætning af biomasse til biogasanlæg i henhold til "Slambekendtgørelsen". Biogasanlægget kan gøre nytte af energien og efterfølgende næringsstofferne i restproduktet.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites