Sdr. Vang Skolen, Kolding

Ydelser vi leverede

Renovering af skolegården på Sdr. Vang Skole er med baggrund i en Helhedsplan for alle skolens friarealer. Helhedsplanen bygger på en designproces i samklang med visionen ”Kolding – Vi designer livet”.

I processen har elever, forældre, bestyrelse, lærere og styregruppen arbejdet med ønsker og drømme for skolens udearealer. Supplerende til processen har eleverne fra 0. - 6. klasse illustreret deres ønsker med tegninger og historier. Kolding Kommune har planlagt processen, og Rambøll har været aktiv medspiller i form af levering af materiale og tæt kommunikation med bygherre og styregruppe. Helhedsplanen gør det muligt for skolen at opdatere skolens udearealer i etaper.

Renoveringen af Sdr. Vang Skole, som en etape 1, indeholder et nyt og opdateret legelandskab for indskolingen og SFO’en, med plads og mulighed for boldspil og fri leg i den centrale skolegård for Sdr. Vang Skolen. Udearealerne er designet, så de også kan håndtere de klimaudfordringer, som har været en stor udfordring. Det nye legeareal udnytter det eksisterende terrænspring, der er i området ved at anlægge rutsjebane, klatrereb, trappeanlæg og balancestubbe. På den måde får man et meget aktivt og udfordrende legeområde. Derudover er aktiviteter som Tarzanbane, klatreanlæg med huse, boldbur og et stort klatrenet på den store skråning etableret. Dermed får man et legeanlæg med forskellige legeaktiviteter, som appellerer til en bred aldersgruppe.

 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites